โครงการกำแพงประวัติศาสตร์ : ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จัดงานรำลึก ๓๓ ปี ๖ ตุลา ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการกำแพงประวัติศาสตร์ : ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
จัดงานรำลึก ๓๓ ปี ๖ ตุลา ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

……………………………………….
(ร่าง) กำหนดการ วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๓๔ รูป ที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทกวีรำลึกวีรชน ๖ ตุลาโดย วัฒน์ วรรลยางกูล
กล่าวไว้อาลัยและสืบสานเจตนารมณ์วีรชน๖ตุลา
โดย ตัวแทนญาติวีรชน ๖ ตุลาคม
ตัวแทน ๑๘ ผู้ต้องหา
เลขาธิการเครือข่ายเดือนตุลา
เลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
ตัวแทน องค์กรนักศึกษา กลุ่มต่างๆ
ตัวแทนกรรมกร ชาวนา สมัชชาคนจน/ สหพันธ์-สหภาพแรงงาน
ตัวแทนกลุ่มองค์กรประชาธิปไตย

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์
ปาฐกถาประจำปี เรื่อง
แนวคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์ กับ เจตนารมณ์วีรชน ๖ ตุลา ๒๕๑๙
โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
และ วิจารณ์ โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ดำเนินรายการโดย อ.วิภา ดาวมณี

………………..เสร็จพิธีในภาคเช้า………………………..

สอบถามรายละเอียดที่ โครงการกำแพงประวัติศาสตร์
โทร. ๐๒-๖๑๓ ๒๐๑๑, ๐๑-๖๑๓ ๔๗๙๒
Email: octnet72@yahoo.com