คณะกรรมการจัดงานรำลึก 36 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เชิญร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลา

คณะกรรมการจัดงานรำลึก 36 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

วันที่ 21 กันยายน 2555

เรื่อง เชิญร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลา
เรียน บรรณาธิการข่าวและ สื่อมวลชน
ด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ อันประกอบด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) โครงการกำแพงประวัติศาสตร์: ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มูลนิธินิคม จันทรวิทุร คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และเครือข่ายเดือนตุลา ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ชมรม องค์กรประชาธิปไตยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดจะจัดงานสัปดาห์รำลึก 36 ปี 6 ตุลา ประชาธิปไตยประชาชน ในวันที่ 5-14 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย และถ่ายทอดบทเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลา
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2519 ในระหว่างเวลา 07.30 น.– 09.30 น. บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามกำหนดการที่แนบมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิภา ดาวมณี)
ผู้ประสานงานคณะกรรมการฯ

ขัดข้องโปรดติดต่อ
โทร. 081-613 4792
Email: octnet72@yahoo.com
Website http://www.facebook.com/events/282546441847558/

กำหนดการ สัปดาห์รำลึก 36 ปี 6 ตุลา ประชาธิปไตยประชาชน
ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5-14 ตุลา นิทรรศการคนรุ่นตุลา เมษา พฤษภา กับ การเมือง
ด้านหน้าหอใหญ่ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ณ สวนประวัติศาสตร์ หน้าหอประชุมใหญ่
07.00 น.- 07.30 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป
07.30 น.– 09.30 น. พิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

พิธีกร ( อมธ.) เชิญตัวแทนฝ่ายต่างๆกล่าวไว้อาลัยโดย
– ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา
– กรรมการญาติวีรชน
– ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
– ประธานมูลนิธินิคม จันทรวิทุร
– นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานศูนย์กลางแห่งประเทศไทย
– ตัวแทนสมัชชาคนจน
– ตัวแทน 18 ผู้ต้องหา
– อมธ. สภานักศึกษา สนนท.
– ตัวแทนสื่อมวลชน
– ตัวแทนองค์กรร่วมจัดงาน ฯลฯ

09.30 น. – 10.00 น. กวี และนาฏลีลา รำลึกวีรชน 6 ตุลา
10.00 น. – 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “ณ หอประชุมศรีบูรพา
6 ตุลา 2519 กับอุดมการณ์คนรุ่นหลัง 6 ตุลา ”
โดย ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
13.30 น. – 16.30 น. เสวนา 6 ตุลา กับ ทิศทางการเมืองไทย ”
ณ หอประชุมศรีบูรพา โดย
ไท ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข
ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
พัชณีย์ คำหนัก องค์กรเลี้ยวซ้าย
กรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา
ตัวแทนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ใบตองแห้ง
16.30 น. – 18.00 น. ละครใบ้ และบทกวี
18.00 น. – 20.30 น. ดนตรี
20.30 น. – 21.30 น. ละคร “ บ้านของคนเดือนตุลา”