หัวข้อที่ 1 (หน้า 4)

หัวข้อที่ 1 (หน้า 4)

ป/1/1191          สมพันธ์ ญาติวีรชน. แกะรอยพลตรี จำลอง ศรีเมือง กรณี 6 ตุลาคมฯ. กรุงเทพฯ: เสรีภาพ, 2532.

ป/1/1393          วัฒนชัย วินิจจะกูล (บก.). สมุดภาพเดือนตุลา. กรุงเทพฯ: ทางไท, 2533.

ป/1/1947          จันทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ: บันทึกประวัติศาสตร์หนึ่งช่วงแสวงหา การเดินทางของหนุ่มสาวแห่งเดือนตุลา. กรุงเทพฯ: ฉับแกระ, 2536.

ป/1/1948          ศิลา โคมฉาย. ในกรงเล็บ วีรภาพในกรงขังของนักสู้ วัน 6 ตุลา. กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร, 2536.

ฎ/1/2531/15     การปราศรัยชี้แจงกรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ของพลตรี จำลอง ศรีเมือง ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 18 กรกฎาคม 2531. (1 ม้วน)

ฎ/1/2539/65     สารคดีพิเศษชุด “ตุลาคม” เดือนประวัติศาสตร์ของสังคมไทย จัดทำโดยโครงการวิทยุผู้จัดการ. (2 ม้วน 60 นาที) (แหล่งที่มา: โครงการวิทยุผู้จัดการ)

ฎ/บค 22/2.2     นายชวน หลีกภัย ตอบคำถามและชี้แจงเรื่องการกลับเข้าประเทศไทยของจอมพลประภาส จารุเสถียร ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/บค 23/1.2 ถึง ฎ/บค 23/2.1     นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงเรื่อง จอมพลประภาส

จารุเสถียร กลับเข้ามาประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/บค 34 ถึง ฎ/บค 35     นายอาคม มกรานนท์ สัมภาษณ์ กิตติวุฑโฒภิกขุ เรื่องปัญหาทางศาสนาพุทธบางประการ ออกอากาศ

วันที่ 27 กันยายน 2519. (2 ม้วน)

ฎ/บค 49/2        รายงานสนทนาประสาชาวบ้านเรื่อง ปัญหาความปลอดภัยของบ้านเมือง โดย นายสมัคร สุนทรเวช นางวิมลศิริ ชำนาญเวช และนายอาคม มกรานนท์ ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2519. (1 ม้วน 45 นาที)

ฎ/บค 51/2.1     นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานการแก้ไขความเข้าใจผิดในต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/บค 105/1      คำปราศรัยของพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน วันที่ 8 ตุลาคม 2519.

(1 ม้วน 2 นาที)

ฎ/บค 104/2.1   ข่าวประกอบเสียงสัมภาษณ์บุคคล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แถลงกรณีตำรวจเดินขบวน; กลุ่มนักเรียนอาชีวะ: บุกทำลายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; การชุมนุมประท้วงของกลุ่มไทยการ์ด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. (1 ม้วน 3 นาที)

ฎ/บค 113/1.1   รายการพบประชาชน โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เรื่อง การฆ่าผู้นำสมาชิกสหพันธ์ชาวนาชาวไร่; กรณีนิสิตนักศึกษาชุมนุมประท้วงรัฐบาล; กรณีการเป็นซ้ายเป็นขวา; ลักษณะสำคัญของงบประมาณ; สวัสดิการตำรวจ ทหาร และอาวุธของกองทัพ; การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม; การนัดหยุดงานของพนักงาน

รถโดยสารประจำทางเพื่อเรียร้องขอเป็นรัฐวิสาหกิจ. (1 ม้วน) (แหล่งที่มา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

ฎ/รส 217          การประชุมสภาผู้แทนราษฎราพิจารณาญัตติด่วยให้รัฐบาลแถลงถึงมาตรการในการรักษาความสงบ เนื่องจากการที่จอมพลถนอม กิตติขจร เดินทางเข้ามาอุปสมบทในประเทศไทย วันที่ 23 กันยายน 2519. (1 ม้วน 238นาที)

ฎ/หส 2/2.2 ถึง ฎ/หส 3/1.1         ไฮปาร์ค กรณีถีบลงเขาเผาลงถังแดง โดยกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย นำชาว

พัทลุงมาให้สัมภาษณ์ ณ สนามหลวง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518. (2 ม้วน)

ฎ/หส 3             ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุการณ์และนำราษฎรจากจังหวัดพัทลุงมาให้สัมภาษณ์

กรณีถังแดง ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518. (1 ม้วน)

ฎ/หส 29 – 30   เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะและชมรมวิทยุเสรี. (2 ม้วน)

ฎ/หส 36/2.1     นายดุสิต ศิริวรรณ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับการที่สำนักข่าวต่างประเทศเสนอข่าว

บิดเบือนข้อเท็จจริงกรณีวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 27 ตุลาคม 2519. (1 ม้วน 5 นาที)

ฎ/หส 36/2.2     นายประเสริฐ ณ นคร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมอธิการบดีกรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. (1 ม้วน 4 นาที)

ฎ/หส 37           การชุมนุมของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร

ณ สนามหลวง วันที่ 4 ตุลาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/หส 38           สื่อมวลชนดูความเสียหายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/หส 43           รายการสนทนาประชาธิปไตย เรื่อง เหตุการณ์วุ่นวาย 2 วันที่ผ่านมา โดย พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ และนายดุสิต ศิริวรรณ ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2519 และ เรื่องเหตุการณ์วันที่ 5 ตุลาคม 2519 โดย นายสมัคร สุนทรเวช และนายอาคม มกรานนท์ ออกอากาศวันที่ 11 ตุลาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/หส 45           ข่าวประกอบเสียงเกี่ยวกับ จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร เดินทางกลับเข้าประเทศไทยและการยึดทรัพย์สินบุคคลดังกล่าว. (1 ม้วน)

ฎ/หส 51           บทความเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการชุมนุมของศูนย์นิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมต่อต้านการกลับเข้ามาของจอมพลประภาส จารุเสถียร ของชมรมวิทยุเสรี ดำเนินรายการโดย พันโท อุหาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 21สิงหาคม 2519. (1 ม้วน)

ฎ/หส 74           ข่าวประกอบเสียง กรณีจอมพลประภาส จารุเสถียร ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทย และการเคลื่อนไหวต่อต้านของนักศึกษาและประชาชน วันที่ 21 สิงหาคม 2519 รายงานโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.

(1 ม้วน 60 นาที)

ฎ/อป 4             อภิปรายเรื่อง สื่อมวลชนกับขบวนการใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 2 พ.ค.2517. (1 ม้วน)

ฎ/อป 341         รายการรำลึกถึงวีรชนเดือนตุลาคม สภากาแฟ เรื่อง “ขบวนการนักศึกษาในต่างประเทศแยกไม่ออกจากขบวนการ

นักศึกษาไทย” โดย ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, องอาจ คล้ามไพบูลย์ และสุธรรม แสงประทุม วันที่ 14 ตุลาคม 2523

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (1 ม้วน 174 นาที)

ต/135               รายการต้นกล้าประชาธิปไตย สรุปกรณีเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กรณีเหตุการณ์ 17 พฤษภาคม 2535 จัดทำเมื่อเดือนกรกฎาคม 2535. (1 ม้วน 60 นาที)

 

เอกสารส่วนบุคคล ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

 • สบ. 21

–          สบ.21/25 บทความลงมติชนสุดสัปดาห์เรื่อง “พม่า: 14 ตุลา หรือ 6 ตุลา (ม.ท.). (16 แผ่น)

หมายเหตุ เป็นเอกสารต้นฉบับลายมือเขียน

–          สบ.21/29 บทความเรื่อง “ประชาธิปไตยกับธรรมศาสตร์ เขียนให้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ท.).

(12 แผ่น)

หมายเหตุ เป็นเอกสารต้นฉบับลายมือเขียน

 

เอกสารทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ทม. 4.1.1/135 แถลงการณ์สภาอาจารย์เรื่อง เลื่อนการสอบไล่ ประจำภาค1 ปีการศึกษา 2517 (27 ก.ย.2517).
 • ทม.4.1.1/145 บันทึกการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมประท้วงและการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัย(12 ส.ค.2518).
 • ทม.4.1.1/156 บันทึกอธิการบดี(ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการธุรการ (26 ก.ย.2519).
 • ทม.4.1.1.2/56 คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องการยิงกันด้วยอาวุธ(13 มี.ค.2517).
 • ทม.4.1.1.2/61 ประกาศสภานักศึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องเปลี่ยนแปลงมติการเลื่อนสอบ

(26 ก.ย.2517).

 • ทม.4.1.1.2/52 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องเลื่อนการสอบไล่(ฉบับที่ 2) (27 ก.ย. 2517).
 • ทม. 4.1.1.15/8 คำชี้แจงของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกรณีสังหารชาวนาและกรณีจับกุมชาวนาและนักศึกษาในภาคเหนือ(6 – 10 ส.ค. 2518).
 • ทม.4.1.1.16/53 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2518 (29 ส.ค.2518).

–          บันทึกเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 5 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2518.

 • ทม.4.1.1.16/54 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2518.

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2518 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2518 เรื่องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2518.

–          นายอายุส อิศรเสนา ณ อยุธยา แถลง ทัศนะเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย.

 • ทม.4.1.1.16/56 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2519 (29 ม.ค.2519).

–          “เผยรายละเอียดคำชี้แจงอธิการบดี มธ. ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีถูกกล่าวหาทางการเมืองจากใบปลิวและหนังสือพิมพ์บางฉบับ”, ข่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 29 มกราคม 2519.

–          เอกสารลำดับเหตุการณ์ เรื่องเกี่ยวกับการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์สยามิศร์, 28 มกราคม 2519.

–          ใบปลิว แถลงการณ์ “เปิดโปงคอมมิวนิสต์ในเมืองและแผนก่อการกบฏ”, ขบวนการปราบปรามมนุษย์ทรพี, 26 มกราคม 2519.

–          ใบปลิว แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 “เปิดโปงแผนอุบาทว์ของสุนัขรับใช้จักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต์”.

–          ใบปลิว แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 “ต่อต้านแผนอุบาทว์ชาติชั่วของสมุนจักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต์”, ศูนย์ปฏิบัติการประชาชนแห่งประเทศไทย, 24 มกราคม 2519.

–          ข่าวตัด เรื่อง “ดร.ป๋วย ใช้พลังนักศึกษาเปลี่ยน มธ. เป็นคอมมิน”, สยามิศร์ (8 ธันวาคม 2518).

“ฝ่ายซ้ายปลุกระดมขั้นแตกหักเดินขบวนปลดรัฐบาลรักษาการตั้ง ‘ป๋วย’ เป็นนายกรัฐมนตรี”, สยามิศร์

(23 มกราคม 2519).

“ป๋วยบินหนีข่าวปลุกระดมเดินขบวนปลดรัฐบาลรักษาการตั้งตนเป็นนายก”, สยามิศร์ (26 มกราคม 2519).

“ป๋วยบินหนีข่าวปลุกระดมเดินขบวนปลดรัฐบาลรักษาการตั้งตนเป็นนายก”, สยามรัฐ (27 มกราคม 2519).

“ข่าวเบี้ยว”, เดลิไทม์ (11 ธันวาคม 2518).

–          หนังสือ เรื่องชี้แจงเรื่องโครงสร้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบเนื่องจากข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สยามิศร์ ฉบับประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2518, ที่ สร.ทม.0701/6969, 8 ธันวาคม 2518.

 • ทม.4.1.1.16/57 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2519 (24 ก.พ. – 1 มี.ค.2519).

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2519 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2519 เรื่องคำชี้แจงของอธิการบดีกรณีถูกกล่าวหาทางการเมือง.

 • ทม.4.1.1.16/62 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2519 (20 – 26 ก.ค.2519).

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2519 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2519 เรื่องข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะลาออก.

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2519 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2519 เรื่อง คำสั่งของมหาวิทยาลัย

ที่ 362/2519 และมาตรการลงโทษกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนละเมิดคำสั่ง.

–          รายงานเหตุการณ์หลังจากวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกับศิษย์เก่า, 26 กรกฎาคม 2519.

–          องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือถึง รองอธิการบดี เรื่องขอขัดค้านประกาศสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เรื่องการปิดโปสเตอร์บริเวณมหาวิทยาลัย, ที่ อมธ.271/2519, 22 กรกฎาคม 2519.