หัวข้อที่ 3 บรรณานุกรมข้อมูล “๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”

หัวข้อที่ 3  บรรณานุกรมข้อมูล “๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”

เอกสารความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ

1.กลุ่มคนไทยในญี่ปุ่น. “แถลงการณ์ไม่ยอมรับรัฐประหาร” .ข่าวในหนังสือพิมพ์ไมนิจิฉบับเช้าวันที่ 8 ต.ค. 2519
2. กลุ่มคนไทยในญี่ปุ่น. “แถลงการณ์ คัดค้านรัฐประหาร 6 ต.ค.2519 และเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาประชาชนทั้งหมดที่ถูกจับกุม” ,7 ต.ค.2519 (4 หน้า)
3.กลุ่มสันติประชาธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา. “จดหมายเปิดผนึกแสดงประชามติเรียกร้องต่อรัฐบาลธานินทร์ให้ระงับการใช้มาตรา 21 ต่อคดีผู้ต้องหา 6 ตุลา ฯ” ,6 มิ.ย.2520 ( 1 หน้า 3 ฉบับ )
4.กลุ่มสันติภาพสหรัฐอเมริกา.“จดหมาย : เราจะต่อต้านเผด็จการกันอย่างไร” , 29 ก.ย.2519
5.กลุ่มสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา. “จดหมายเปิดผนึก : ร่วมต่อต้านเผด็จการ” ,29 ก.ย. 2519 ( 2 หน้า 4 ฉบับ )
6.ขบวนการปลดแอกแห่งประเทศไทย .”คำปฏิญาณจากเรา” (2 หน้า)
7.ชาวไทยในสแกนดิเนเวีย. “จดหมายขอความร่วมมือในการต่อต้านเผด็จการทรราช” ,20 ต.ค.2519
8.ชาวไทยในสแกนดิเนเวีย. “แถลงการณ์ประณามการกระทำของคณะผู้ก่อการรัฐประหารและเรียกร้องให้ปล่อยนักศึกษาประชาชนที่ถูกจับกุมกรณี 6 ต.ค.19” ,9 ต.ค.2519
9.แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา. “จดหมายเปิดผนึกถึงข้าราชการสถานทูต,สถานกงสุลไทยในสหรัฐอเมริกา เรื่องอย่าเป็นเครื่องมือของเผด็จการทรราช” ,10 ต.ค.2519 (2 หน้า)
10.สมาคมชาวไทยในสแกนดิเนเวีย. “ทุกอย่างเพื่อแนวหน้า : จดหมายขอความอนุเคราะห์ปัจจัยไปยังฐานที่มั่นปฏิวัติในแนวหน้า” ( 2 หน้า )
11.สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย . “แถลงการณ์ประนามการกระทำของหนังสือพิมพ์มาตุภูมิฉบับ ก.พ.2520 กรณีหมิ่นประมาทดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ว่าปลุกระดมมวลชนกรณี 6 ต.ค.19” ,11 ก.พ. 2520 ( 1 หน้า )
12.สหพันธ์ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา. “จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ขับพระถนอมออกนอกประเทศ ฯ” ,ฉ.1 / 2519 (1 หน้า 2 ฉบับ)
13.สหพันธ์ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาและองค์กรพันธมิตร. “จดหมาย” ,10 ต.ค.2519 ( 2 หน้า )
14.สหพันธ์ชาวไทยเพื่อประชาธิปไตย ณ ประเทศฝรั่งเศส .”จดหมายเปิดผนึก ร่วมรำลึกวีรชนในวาระครบรอบ ๔ ปีเหตุการณ์ 14 ตุลาและ 1ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา หน้าสถานทูตไทยในประเทศต่างๆ” ,1 ก.ย.2520 ( 1 หน้า 6 ฉบับ )
15.สหพันธ์ชาวไทยเพื่อประชาธิปไตย ณ ประเทศฝรั่งเศส .”จดหมายเปิดผนึกคัดค้านการกระทำของรัฐบาลธานินทร์ กรณีดำเนินคดี’สุธรรม แสงประทุม’กับเพื่อน 18 คน ในศาลทหาร ฯ” ,ส.ค.2520 ( 2 หน้า )
16.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “รายงานจากพยานที่เห็นด้วยตา และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่หลุดรอดออกมาได้ : เบื้องหลังกรณีสังหารหมู่ประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519” ( 10 หน้า 2 ฉบับ )
17.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา.“45 วันหลังรัฐประหาร” .รายงานข่าวฉบับที่ 3
18.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม : อเมริกา. “สงครามกองโจรขยายหลังรัฐประหาร” : ข่าวแปลจาก นสพ.DAGENS NYHETER (27 ธ.ค.2519) โดย BENGNGT ALBONS / “ทหารเตรียมยึดอำนาจไว้ล่วงหน้า” : ข่าวจากหนังสือพิมพ์ HOLIDAY BANGLADESH ฉบับ 7 และ 8 พ.ย.2519 โดย HARIS CHANDOLA . รายงานข่าว ฉบับที่ 4 (ธ.ค. 2519) (2ฉบับ)
19.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกับการต่อสู้เพื่อประเทศชาติและประชาชน” .รายงานข่าว ฉบับที่ 5
20.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “การกลับมาของทหารสหรัฐ” .รายงานข่าว ฉบับที่ 6
21.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “ชีวิตในยุคเผด็จการ” .รายงานข่าว ฉบับที่ 10 ( ก.พ.2520)
22.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “จุดจบของรัฐบาลปฏิกิริยาเผด็จการฟัสซิสต์สงัด-ธานินทร์กำลังคืบคลานเข้ามา” / นักรบ ทปท. . ”ใครโหดร้ายทารุณกันแน่” : จากวิทยุสปท. . รายงานข่าว ฉบับที่ 11 (ก.พ.2520): 1-2, 9-12
23.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “สมัครขว้างแฟ้มใส่หญิงชราชาวอังกฤษ” (สปต.-ลอนดอน 9มิ.ย.2520 ,1-4) / “วิกฤตกาลต้นฤดูฝน” (สปต.- กทม.9มิ.ย.2520 ) / บันทึกของคุณศรี อินทปันตี “ทางเลือกของข้าพเจ้า” , 15 พ.ค.2520 ( สนต.29 พ.ค.2520 / สปท.) .รายงานข่าว ฉบับที่ 20 (มิ.ย. 2520)
24.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “รัฐมนตรี ส.ส.ต่างชาติโทรเลขประท้วงธานินทร์” / “นักโทษการเมืองไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์เรือนจำ”.รายงานข่าว ฉบับที่ 21 (ก.ค. 2520) :1
25.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “เผยเบื้องหลังสภาพคุกมืด” (จากเอกสารของนพพร สุวรรณพานิช) / “สถานการณ์เมืองไทยในทรรศนะนักหนังสือพิมพ์สวีดิช” ,22มิ.ย.2520 . รายงานข่าว ฉบับที่ 22 (ก.ค.2520)
26.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “ดร.ป๋วยแถลงข้อเท็จจริงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์” / “บันทึกจากวนาถึงนาคร ของ อ.ชลธิรา สัตยาวัฒนา” .รายงานข่าว ฉบับที่ 23 (ส.ค. 2520) :13-14
27.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “โอริสสาได้รับการรักษา” / “ให้เลิกใช้กฎหมายย้อนหลังกับผู้ต้องหา” .รายงานข่าว ฉบับที่ 24 (ส.ค. 2520) : 3 ( 2 ฉบับ)
28.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “จดหมายเหตุจากเรือนจำ” (บางเขน ,17 มิ.ย.2520) .รายงานข่าว ฉบับที่ 25 (ส.ค. 2520) :17-20
29.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม ,อเมริกา. “ทั่วโลกเคลื่อนไหวคัดค้านการนำนักศึกษาขึ้นศาลทหาร” .รายงานข่าว ฉบับที่ 26 ( ต้นก.ย. 2520):3-4
30.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม,อเมริกา . “ทั่วโลกเตรียมการจัดงานรำลึกถึงวีรชน6ตุลาคึกคัก” / “จดหมายเปิดผนึกของสหพันธ์ชาวไทยเพื่อประชาธิปไตยในฝรั่งเศส เรื่องสนับสนุนการสร้างแนวร่วมรักชาติรักประชาธิปไตย” ,5ก.ย.2520 .รายงานข่าว ฉ.27 (ปลาย ก.ย. 2520): 1 , 10
31.A Letter to Gen. Kriangsak Chamanand , Oct 7,1978 (2ฉบับ)
32.A Letter to His Majesty the King : Jitlada Palace , Dec 5,1977 (2ฉบับ)
33.a Thai in Oregon .“Letter ”
34.ASIAN CENTER. “A Letter”
35.CURRICULUM VITAE : ประวัติ ทองใบ ทองเปาด์ ( 1 หน้า )
36.Declaration of The 6th Octerber front ,12 Oct 1976 ,Thailand (2หน้า 2ฉบับ)
37.Devid Millikin .“A Letter to The Editor” ,Oct 9,1976 (2ฉบับ)
38.Don Luce . “A Lettter to The Editor” ,Oct 9,1976
39.”Down with the Counterrevolutionary Coup! : October 8 Protest Action at Thai Embassy” .Translated from
Sekai Kakumei ,Oct 18,1976 (2 หน้า)
40.Friends of Thai People Trust .”Code of By-Laws ( Draft )”
41.Friends of Thai People Trust. “WORK PROGRAMS( Draft )”
42.Friends of the thai people in Australia. ”Thai Information” (18หน้า 5 ฉบับ)
43.Iris Edinger .“A Letter to Senator John Tunney”, Oct 26, 1976
44.John V. Tunney : United States Senator . “A Letter to Ms.Iris Edinger” , Oct 29,1976
45.Minuets of The Meeting of American Friends Service Committee (AFSC) ,Oct.12,1976 (4 หน้า)
46.New York Committee for Independence and Human Rights in Thailand. “Telegram to Ambassador William Scranton, U.S. Mission to the UN”
47.”Report of Oct 6, 1978” Actions in Ithaca, N.Y.,USA.
48.Saifon Chooprachar. “The Peasant Movement in Thailand Today” ,May 1977 ( 15 หน้า)
49.Sixth October Thai United Front for Democracy ( SOTUFD ) , Australia . “Free Sutham and all Political Prisoners in Thailand” ( บทความ 4 หน้า )
50.Thai Group For Human Right . “A Letter to The Editor” (2หน้า)
51.Thai Samakkee .“จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐสภาเรื่อง demand that U.S. aid to Thailand must be stopped”
52.Thailand information Project Cornell University ,New York .“Thailand Fact sheet (1932-1979)” , Feb 1979 (16 หน้า 3 ฉบับ)
53.”The case of two gaoled thai students” ,July 14,1977 (3 หน้า)
54.”The Declaration of The Thai Action Group for Liberation” (1หน้า)
55.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.) . “จดหมายของอมรลักษณ์ พงษ์พงัน” : กรุงเทพฯ ,29 ก.ค.2523 ( 3 ฉบับ )
56.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.). “Help Political Prisoners in Thailand : How you can save the lives of Sutham and Friends” (4หน้า)
57.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.). “เอกสารการประชุมยูดีที 4-6 กรกฎาคม 2523” ( 10 หน้า )
58.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.). “จดหมายเชิญชวนในโอกาสที่ UDT เชิญทองใบ ทองเปาด์และสุธรรม แสงประทุมมาพูดคุยเนื่องในวาระครบรอบเหตุการณ์ 6 ต.ค.19” , September 1979
59.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.). “จดหมายเปิดผนึกกำหนดให้ 6 เม.ย.2520 เป็นวันรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักโทษการเมืองและหยุดการจับกุมนักเรียนนักศึกษา” , 4 เม.ย.2520
60.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).Human Rights In Thailand Report 1 : 5 (Jan.-Mar.1981)
61.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).Information Bulletin 3 (Nov 22, 1976)
62.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).New Release, Oct 17,1976 (2ฉบับ)
63.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).Press Release ,Oct 14,1976 (1หน้า 2ฉบับ)
64.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).Thai Bulletin 1:1 (Nov.1976)
65.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).Thai Bulletin 3:1 ,(Aug.1977)
66.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).Thai Bulletin 6:1 ,(May-June 1978)
67.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว จาก ศูนย์รณรงค์ ฉบับที่ 1 (มี.ค. 2523) ( 2 ฉบับ)
68.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว จาก ศูนย์รณรงค์ ฉบับที่ 2 (เม.ย. 2523) ( 2 ฉบับ)
69.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว จาก ศูนย์รณรงค์ ฉบับที่ 3 (พ.ค. 2523)
70.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที 3:1 (ส.ค.2523 )
71.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที 3:2 (ก.ย.2523 )
72.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที 3:3 (ต.ค.2523 )
73.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที 3:4 (พ.ย.-ธ.ค.2523 )
74.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที ( มี.ค. 2521 )
75.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที ( เม.ย. 2521 )
76.The Union of Democratic Thais ,New York (U.D.T.).จดหมายข่าว ยูดีที ( ก.พ.2524 )
77.The Union of Democratic Thais ,New York( U.D.T.).” Stop U.S. AID to the thai dictators! : Your tax dollars support torture and repression in Thailand“ (2ฉบับ)
78.University of New South Wales Students’ Union .“A Letter” , Oct 29,1976
79.Veitnamgruppen ,Bekampa-Imperialismen .“Appeal : USA out of Thailand” ,Oct 14,1976
80.Veitnamgruppen,Bekampa-Imperialismen .”Appeal : Free the political prisoners” ,Oct 9,1976
81.W.Huang : Head of Asia Research ,Amnesty international .“A Letter to Scott Harrison” , Oct 29,1976
82.Walden Bello AK Correspondent Article for student newspapers : New Zealand University student Association.

เอกสารความเคลื่อนไหวในไทย
สกลนคร กรณีเจ้าหน้าที่ปะทะกับผกค. และกวาดล้างฆ่าราษฎรบ้านใหม่ที่เข้าไปทำไร่เผาถ่าน ไป 14 ศพ (3 หน้า 2 ฉบับ)
3.จดหมายจากคุก เรือนจำบางขวาง ,29 ธ.ค.2519 (ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน 1 หน้า )
4.จดหมายจากผู้ต้องหาภัยสังคมหลังจากได้รับการปลดปล่อย ( ถูกปล่อยเมื่อ 10 ก.ค.2520 จับเมื่อ ต.ค.2519 ) : คำพอง แก่นแก้ว, 18 ส.ค.2520 ; ประยงค์ สายยศ, 23 ส.ค.2520 ;สุพล กมลเดช,19 ส.ค.2520 (4 หน้า 2 ฉบับ)
5.จดหมายจากเพื่อน “วิเคราะห์สถานการณ์ในไทย กรณีย้ายผู้ต้องหาคดี 6 ตุลาไปที่กรมพลาธิการ” ในใบงานราตรีวัฒนธรรมไทย 5 ต.ค.2520 ณ สถานีรถไฟ โอชาโนะมิซึ ญี่ปุ่น ,24 ก.ค.1977 ( 3หน้า 1 ฉบับ )
6.ญาติพี่น้องของจำเลย 6 ตุลา 18 คน .”จดหมายถึง ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ” . กรุงเทพฯ ,24 ม.ค.2521 ( 2 หน้า )
7.ทนายความจำเลยคดี 6 ตุลา . “จดหมายร้องเรียนถึงนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เรื่องวิชาชีพทนายความถูกเหยียบย่ำ กรณีถูกข่มขู่คุกคาม” ,13 ม.ค.2521 ( 2 หน้า)
8.นักศึกษาผู้คันหัวใจ ( นามแฝง).”จดหมายถึงนายกฯ ธานินทร์ เรื่องการกล่าวเท็จในหนังสือ’ข่าวไทย’ “ ( 2หน้า 1 ฉบับ )
9.ผู้ต้องหา 6 ตุลา. “จดหมายถึงเพื่อนทุกกลุ่มองค์กร” : เขียนที่คุก กทม. ,17 ธ.ค.2520 (2 หน้า 4 ฉ )
10.ไพศาล ( กศส.).”จดหมาย”: กทม.,5 ม.ค.2521
11.ม.รามคำแหง 7คณะ . “จดหมายถึงนายกฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ปริทัศน์ เรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณี 6ตุลา19” ( ในคอลัมบ์ปฏิกิริยา ),12ก.ย.2520
12.สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย . “จดหมายถึงนายกเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้องเรียนถึงปัญหาที่เกียรติแห่งสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความถูกเหยียบย่ำ” ,16 ม.ค.2521 ( 3 หน้า)
13.สุชีรา ตันชัยนันท์ และเสงี่ยม แจ่มดวง.”จดหมายถึงโอริสสา ไอยราวัณวัฒน์” , 27 ก.ค.2520 ( 2 หน้า 2ฉบับ)
14.สุชีรา ตันชัยนันท์. “จดหมายถึงวิโรจน์ รุ่นน้องนักศึกษาแพทย์ มหิดล” , 30 พ.ค.2520 ( 2 หน้า )
15.สุธรรมและเพื่อน 18 ผู้ต้องหาคดี 6 ตุลา.”จดหมายถึงเพื่อนนักเรียนไทยและเพื่อนชาวไทยในต่างประเทศ” . เรือนจำกลางบางขวาง,เรือนจำบางเขน,ทัณฑสถานหญิง ,1 เม.ย. 2521 (3 หน้า 7 ฉบับ )
16.อดีตจำเลยคดี 6 ตุลา 19 คน .”จดหมายถึงมิตรชาวไทยและมิตรสากลในต่างประเทศ เนื่องในวาระครบรอบ 2 ปี ของกรณี 6 ตุลา 2519” : กรุงเทพฯ ,2 ต.ค.2521 ( 2 หน้า 1 ฉ )
17.อนุพงษ์ พงษ์สุวรรณ.”จดหมายจากเรือนจำบางขวาง” ,26 ก.ค.2520 ( 2 หน้า 3 ฉบับ )
18.โอริสสา ไอยราวัณวัฒน์. “จดหมาย” , 7 ส.ค.2520 ( 8 หน้า )

เอกสารราชการ
1.(ธน.53) คำร้องที่ 1 / 2520 . ศาลทหารกรุงเทพ (ใช้กฎ 6ต.ค.19) 22 มี.ค.2520 . ความอาญาระหว่าง อัยการศาลทหารกรุงเทพ ผู้ร้อง กับ นายสุธรรม แสงประทุม กับพวก จำนวน 22 คน ผู้ต้องหา พันตรี ชาญพิชญ์ พรหมปรีชาวุฒิ ผู้ร้อง (6หน้า)
2.คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 8 , 4 ต.ค.2519 . พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
3.คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 29 , 19 ต.ค.2519 . พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่133 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2519 มาตรา 55
ลักษณะ 5 การพิจารณา ใน พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ( ฉบับที่ 4, 2510 )
4.(ธน.16) คำให้การจำเลย คดีดำที่ 253 ก./2520 . ศาลทหารกรุงเทพฯ ,15 ธ.ค.2520 . ทองใบ ทองเปาด์ ผู้เรียงและพิมพ์ (7หน้า)
5.(ธน.6) คำร้องคดีดำที่ 253 ก./2520 .ศาลทหารกรุงเทพ (ใช้กฎ 6ต.ค.19 ) ,4ม.ค.2521 ความอาญาระหว่างอัยการศาลทหารกรุงเทพ โจทก์ กับ นายสุธรรม แสงประทุม ที่ 1 กับพวกรวม 18 คนจำเลย ( 9 หน้า 2ฉบับ )
6.คำให้การพยาน คดีดำที่ 253 ก./2520.ศาลทหารกรุงเทพ(ใช้กฎ 6 ต.ค.19) ,9 ม.ค.2521 ความอาญาระหว่างอัยการศาลทหารกรุงเทพ โจทก์ กับ นายสุธรรม แสงประทุม ที่ 1 กับพวกรวม 18 คนจำเลย พ.ต.ท.สกล สุวรรณา พยาน ( 8 หน้า)
7.คำแถลงต่อศาลของนายสุธรรม แสงประทุม ,16 ม.ค.2521 เรื่อง มีกลุ่มบุคคลหน้ากรมพลาธิการ ถือป้ายโจมตีและข่มขู่ทนาย (4 หน้า)
บทความ
1.กลุ่มชาวไทยในประเทศผู้รักความเป็นธรรม . “ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนักโทษประหารจากสุรินทร์“ ,2 ก.ย.2520 (1 หน้า )
2.”คุกมืด” . ผู้เขียนถูกจับอยู่ที่ สันติบาลกอง6 ในข้อหาภัยสังคม ( 4 หน้า ลายมือ )
3.”จำเลยคดี 6 ตุลา คือผู้บริสุทธิ์ ข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์6ตุลา19” , 19 เม.ย.2521 ( 4หน้า 3ฉบับ)
4.”เตรียมรณรงค์คดีนักโทษการเมือง” ข่าวแปล / Le Monde 26 ส.ค.1977 ประเทศไทย / “ นักศึกษา ๑๘ คนถูกพิพากษาโดยศาลทหาร” : Reuter 25 ส.ค. 1977 ประเทศไทย / “การตั้งข้อหานักศึกษา” ( 2หน้า)
5.สภาพทั่วไปของทัณฑสถานหญิงลาดยาว กรุงเทพฯ ( 9 หน้า 2ฉบับ)
6.นักโทษการเมือง : รายละเอียดบุคคล ศึกษาตัวอย่างกรณีบุคคล 3 คนใน 74 คนที่ถูกเพิ่มข้อหามีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์และถูกคุมขังอยู่ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน ( 1 หน้า )
7.”นิรโทษกรรมจำเลยคดี 6 ตุลา : ประเด็นทางกฎหมายที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการที่รัฐบาลจะออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้แก่จำเลยคดี 6ตุลา19” ,19 เม.ย.2521 (2 หน้า 3ฉบับ)
8.”บทความโดยผู้ต้องหาในกรณีนองเลือด 6 ตุลา เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายเริ่มตั้งแต่การเข้าทำการจับกุมจนกระทั่งเรื่องสิทธิมนุษยชนกรณี6ตุลา” ( 10 หน้า 2ฉบับ)
9.บทบรรณาธิการของไทยสามัคคี ( 2 หน้า )
10. “ทางเลือกของข้าพเจ้า”: บันทึกของศรี อินทปันตี(อดีตผู้สื่อข่าว ก่อน6ตุลา19) ,15 พ.ค.2520 ( สปท.ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2520) ( 6หน้า)
11.ประวัติย่อ นักโทษคดี 6 ตุลา 18 คนที่ถูกส่งฟ้องศาลทหาร ( 2หน้า 9ฉบับ)
12.ประวัติย่อผู้ต้องหาในคดีก่อจลาจลและข้อหาคอมมิวนิสต์ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน 14 คน ( 2 หน้า)
13.ปรารถนา รักอิสระ ( นามแฝง ) . “17 พ.ย. เสียงเพลง “สู้ไม่ถอย” กระหึ่มก้องกรมทหาร” ,2520 ( 2 หน้า )
14.ผู้ต้องหาภัยสังคม 53 คน” : สภาพการถูกคุมขังและรายนามผู้ต้องหาภัยสังคมที่บางเขน ( 2 หน้า)
15.รายงานถึงชีวิตในคุกเรือนจำชั่วคราวบางเขน ในช่วงระยะ 7 เดือนของผู้ต้องหาคอมมิวนิสต์ 6 ตุลา ที่ไม่ได้รับการประกันตัว (3หน้า 2 ฉบับ ) (ใน คอลัมบ์ “มนุษยภาพ”)
16.รำลึกถึงความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ( 8หน้า)
17.สภาพระหว่างการถูกคุมขัง ช่วงแรก 6-22 ต.ค.2519 ( 4หน้า)
18.”สรุปการสอบสวนกรณีเหตุการณ์ 6 ต.ค.2519” ใน สยามจดหมายเหตุ 2:10 (10มี.ค.2520) : 263

19.สรุปคดีของผู้ต้องหาคอมฯ 3 คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิต ที่จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2520 ,26มิ.ย.2520 (2 หน้า)
20. “รณรงค์ ‘ช่วยชีวิตโอริสา ไอราวัณวัฒน์’ “ / ”สมาชิกสภาอเมริกันเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพในสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้มีการส่งตัวแทนนักกฎหมายเข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีผู้นำนักศึกษาและกรรมกร” / ”ดร.ป๋วยเรียกร้องให้อเมริกางดการช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลสงัด-ธานินทร์ “ / ”ปัญญาชนอเมริกันว่า กลุ่มสงัด-ธานินทร์หลีกเลี่ยงประชามติสากลโดยเลื่อนพิจารณาคดีนักศึกษากรรมกรออกไป” . สำนักข่าวไทยใหม่ 1:3 (16-30 มิ.ย.)
21.สุชีรา ตันไชยนันท์และเสงี่ยม แจ่มดวง.” สภาพระหว่างถูกคุมขังในทัณฑสถานหญิงลาดยาว กทม.” ,28ก.ค.2520 (1 หน้า)
22.”สุธรรม แสงประทุม ลูกที่ดีของประชาชน จะต้องได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข” ( 5 หน้า 2 ฉบับ)
23.อดีตผู้ต้องหาคดี6ตุลา. “หมายเหตุ 5 กันยายน(วันพิจารณาคดี6ตุลาวันแรก)” (3หน้า)

จุลสาร
1.Facing the Darkness Healing the Wounds. A Tulane University Conference New Orleans. December 1-3,1944 (12 หน้า)
2.The Road to Victory. Documents from the communist Party of Thailand ,Chicago (49 หน้า)
3.Thai information center(TIC ) .They will return at dawn ( 5 thai short stories)
4.Union of democratic THAIS .A Lasting memory จะจำไว้ จนวันวันตาย poems song of the thai people ( 4ฉบับ )
5.Union of Democratic THAIS .The Political Labyrinth of Modern Thailand : October 6 ,and opposition movement ( 28 หน้า)
6.Union of democratic thais. An Interview Sutham , Tongbai . Oct.6 Anniversary 100 days around the world (Oct 79- Jan 80) ( 14 หน้า )
7.ฉีกหน้ากากศักดินาไทย .พิมพ์ครั้งที่ 4 : อเมริกา, เม.ย.2522 ( 17 หน้า20 ฉบับ)
8.ชวลิต วินิจจะกุล. เสียงจาก ๖ ตุลา. พิมพ์ครั้งที่ 2 จัดพิมพ์ในวาระครบรอบสามปีเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 : กลุ่มไทยในอเมริกา, ต.ค. 2522 ( จดหมายของชวลิต 3 ฉบับ เปิดเผยเหตุการณ์นองเลือดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 ต.ค. 2519 คัดจากส่วนหนึ่งของหนังสือ “เสียงจากอดีตจำเลยคดี 6 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์ : กลุ่มนักศึกษากฎหมาย, ส.ค. 2521) (47หน้า )
9. “นิรโทษกรรมคดี6ตุลา นิรโทษใครกันแน่” ใน ธาตุแท้ของรัฐบาลเกรียงศักดิ์ .กลุ่มไทยในอเมริกา ก.พ.2522 (20หน้า)
10.แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา . ๖ ตุลาเลือด !! . จัดพิมพ์ในวาระครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 , ต.ค.2520 ( 44 หน้า 2ฉบับ )
11.แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา . เบื้องหลัง ๖ ตุลา. จัดพิมพ์ในวาระครบรอบสองปีเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 , ต.ค.2521 ( 44 หน้า)
12.ประสงค์ธรรม มิตรอนันต์ .ชาติ ประชาชน ในเขตอำนาจรัฐใหม่ : การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจรัฐของประชาชน(ตอนที่หนึ่ง) .กลุ่มไทยในอเมริกา,ต.ค.2522 ( 19 หน้า 3ฉบับ)
13. กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ . เวียดนามอันตราย .กลุ่มไทยในอเมริกา ,27 มิ.ย.2522 จาก
นสพ.มติชน, 20 มิ.ย.2522 ( 14 หน้า)
14.ศึกสายเลือด ลับ ! แฉเบื้องหลังการปฏิวัติ 1 เมษา วังปาฏิหารย์ (60 หน้า 2 ฉบับ)
15.สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.).“คิดถึงบ้านของเรา” ฉบับกลุ่มพลัง 2:5 (ก.ค.2518) (76หน้า)
16. พระมหาคำตัน โอภาโส พระสงฆ์ลาว (สัมภาษณ์พิเศษ) . กลุ่มไทยในอเมริกา , 2522 (16 หน้า )
17. ศรี อินทปันตี . “อันตรายที่แท้จริงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน” / ชลธิรา สัตยาวัฒนา. ”บันทึกจากชลธิรา” ใน สาส์นเปิดผนึกถึงเพื่อน .อเมริกา,ก.ค.2522 (18 หน้า)
18.สำนักข่าวประชาชนตุลาคม สวีเดน และ ศูนย์เอกสารไทยในสหรัฐอเมริกา .รายงานเหตุการณ์นาทีต่อนาที การสังหารโหด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ . กลุ่มไทยในอเมริกา ,ต.ค.2521 ( 12 หน้า 2 เล่ม )
19.เอกสารประกอบนิทรรศการ “People,Land,Spirit,History,War make Indochina Today –and Tomorrow ” .Conference of Association for Asian Studies . April, 1974

จุลสาร นักเรียน-นักศึกษา
1. คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .วารสารรับเพื่อนใหม่ 2521
2. ชุมนุมสังคมพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . จุลสารรับเพื่อนใหม่ ทางเกวียน
3.อนันต์ ปั้นเอี่ยม. การเมืองเรื่องของประชาชน. ชมรมรัฐศึกษา สจม. ,2518 ( 21หน้า )
4.เอกสารประกอบนิทรรศการ “ศิลปะวัฒนธรรมทาส” : 21–25 ก.พ.2518 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ ,2518 ( 82 หน้า )
5.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.) .นิทรรศการประชาธิปไตย
6.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.). ศูนย์ ฉบับว่าด้วยประชาธิปไตย 1 : 3 (16–18 ก.พ.2517) 2ฉบับ
7.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.). ศูนย์ 2516 ( “ชาวนา:กระดูกสันหลังที่ถูกลืม” : เรื่องปก)
8.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.). ศูนย์ 2516 (“เขาถูกหาว่าเป็นกบฏ ‘นักโทษการเมืองสมัยต่างๆ หลังปี 2475’ “ : เรื่องปก)
9.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.).ศูนย์ ม.ป.ป. (“ลำดับเหตุการณ์กรณีเผาบ้านนาทราย” : 6-23 / “วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านนาทราย” : 30-39 / “สัมภาษณ์ผู้ใหญ่ลม กาญจนสาร ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาทราย” : 24-29)
10.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.). ศูนย์ ม.ป.ป. (ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน.“ใครทำให้คนจีนเป็น’ปัญหา’ในสังคมไทย” : 8-11 / สุวรรณสิทธิ นภาคม. ”เรามาจับกุมคนญวนต่อไปกันเถิด!” : 12-15 / บุญชอบ ชาญประศาสน์ . “ชาวเขา ปัญหา หรือ ความพินาศ” : 22-24)
11.วารสารอมธ. ฉบับ คนรุ่นใหม่
12.องค์การนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ขวัญ “ฉบับแด่น้องใหม่ของสังคม”
13. กลุ่มศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง 4 มหาวิทยาลัย. วิทยาศาสตร์สังคม (จุลสารรายเดือน)
14. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขบวนการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง. ชนวน (รายปักษ์) 2 :28 (ปักษ์หลัง มี.ค.
2519)

บทความ ในวารสารรายเดือน
1.Actualite .“A Bangkok, malheur aux Vaincus” . Paris Match (23 Oct 1976) : 38-43
2.Don Luce. ”The U.S. and the coup in Thailand”. Christianity and Crisis 36 :18 (Nov 15 ,1976) (3ฉบับ)
3.Dr.E.Thadeus . “The United states and the Military Coup in Thailand: A Background Study” . Indochina Resorce Center ,California
4.Dr.Puey Ungphakorn . “Violence and the coup d ’etat 6 oct.1976” .UDT ( 2 ฉบับ )
5. “Military Coup In Thailand”. Indochina Chronicle No.54 (Jan-Feb 1977 )
6. “Thai revolution … The Road to Independence and Self-Reliance” .The CCPDF NEWS SERVICE 2:1 (Nov.-Dec.,1980). ( 3ฉบับ )
7.”Thailand in a Changing Asia” . Indochina Chronicle No.41 (May-June 1975) (2 ฉบับ)
8.”Thailand Plays the Great Power game” .Southeast asia Chronicle No.69 (Jan-Feb 1980) (6ฉบับ)
9.”Thailand under Military Rule” .Southeast asia Chronicle No.60 (Jan-Feb 1978)
10.”thailand: the Challenge of the 1980s” .Southeast asia Chronicle No.80 (Oct 1981)
11.”Toward Normalization” . Indochina Chronicle No.53 (Dec 1976) (2 ฉบับ)
12.”ความขัดแย้งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”. พันธมิตร 3 : 90(1) ( 21 ก.พ.2524)
13.”คำให้สัมภาษณ์ของโฆษก พคท.”. ปริทัศน์สาร 2 :14 (ม.ค.2526): 14-17
14.”งานรำลึกวีรชนเดือนตุลา เจตนารมย์ในความวังเวง” ( มุมปริทัศน์ : 8-9) / ศรพรหม วาศสุรางค์ . “ใครก่อเหตุการณ์ 6 ตุลา” : USA.,13ส.ค.1981 (10-17) . ปริทัศน์สาร 1 : 1 (ต.ค.-พ.ย.2524)
15. ”ตุลาคม 2516 การปฏิวัติยังไม่สิ้น”. ปาจารยสาร 8 : 5 (ต.ค.-พ.ย.2524 )
16. ”บทรายงาน: เอกสารลับ พคท.”. ปริทัศน์สาร 1 : 4 (ก.พ.2525): 32-39
17. ”เปิดโปง การบ่อนทำลายขบวนการนักศึกษา”. ปิตุภูมิ 1 : 6 (9 ต.ค.2517) : 11-12
18. พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม. “ขบวนการประชาธิปไตยที่นำโดยนักศึกษาหลัง 14 ตุลาคม 2516 และความสัมพันธ์กับพคท.” . เอเชียปริทัศน์ 4 : 4 (ต.ค.-ธ.ค.2526) :14-49
19. ไมตรี กิจเจริญชัยกุล .“1ธ.ค.งานเลี้ยงที่ต้องเลิกราของพคท.”. ปริทัศน์สาร 1 : 12 (พ.ย.2525): 7-12
20. ”เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 สิงหาคม 2518“ . จุลสารธรรมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ) 6 : 4 (ก.ย.-ต.ค.2518)

ข่าว-บทความ ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
2517
1.“ไปชนบท-ประแป้งประชาธิปไตย” (28-34)/ “เผยแพร่ประชาธิปไตย: ลงทุนหนึ่งร้อย-ได้แค่สิบก็ยังดี” (35-36)/
“เสียงจากคนทำงาน” (37-38). ประชาชาติ 1 : 25 (9 พ.ค.2517)
2.“ขบวนการนักศึกษาจะไปถึงไหน”. ประชาชาติ 1 : 37 ( 1 ส.ค.2517) :25-35
3.”ข่าวคราวจากป่าลึก สงครามแย่งชิงประชาชน”(24-28) / “ทางเดินของวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ” (7-12) . ประชาชาติ 1 : 39 (15 ส.ค.2517) (2ฉบับ)
4.เสกสรร ประเสริฐกุล . “พัฒนาการของขบวนการนักศึกษาปฏิกิริยาขวาจัด” .มหาชน 1:3 (25 ต.ค.2517) : 61-63

2518
5.“คดี’ถังแดง’ บ้านไมลายอีกครั้งหรือ?” (11-12) / “กฎหมายคอมมิวนิสต์ควรเลิกได้หรือยัง” (13-14). ประชาชาติ 2 : 66 ( 21 ก.พ.2518)
6.“ซ้ายหรือขวา ใครปลุกระดมใคร” .ประชาชาติ 2: 85 (3 ก.ค.2518): 11-13 (2ฉบับ)
7.“ศูนย์นิสิตฯ สัญญาณ’ปรับตัวเอง’ ” (12-13)/ “ซ้ายกับขวา บทวิเคราะห์วันนี้” (45-50). ประชาชาติ 2 :86 (10 ก.ค.2518)
8.“คดีชาวนา: แล้วคงเห็นกันต่อไป”(7-9)/ “สังหารชาวนารายที่11 ปฏิบัติการตอกหน้า อ.ตร.(9-10)/ “ปลดแอกไทย: เหลืออีก18เดือนจริงหรือ?” (15-16). ประชาชาติ 2 :93 ( 28 ส.ค.2518)
9.“พังธรรมศาสตร์ในโลกของความประชด” .ประชาชาติ 2 :94 ( 4 ก.ย.2518) : 14-17
10.”วัฒนา เขียววิมล : นวพล นักปลุกระดมมวลชนฝ่ายขวากลาง” (บทสัมภาษณ์) . จัตุรัส 1 : 10 (16ก.ย.2518) : 28-32
11.“ยกเลิกกม.คอมมิวนิสต์ ‘สหาย โปรดออกมาจากป่า’?” (21-23) / “’ผู้นำนักศึกษา’ หายไปไหน” (25). ประชาชาติ 2: 96 (18 ก.ย.2518)
12.“กำแพง สื่อกลางแห่งความเป็นธรรม” . ประชาชาติ 2 :97 ( 24 ก.ย.2518 ) :51-53
13.“การเติบโตของซ้ายไทย” .จัตุรัส 1:15 (21ต.ค.2518) :32-36
14.“สปิริต 14 ตุลาคม ยังอยู่-หรือตายไปแล้ว?” (24-34) / “ฉลอง 14 ตุลา: การเมืองนำแนว” (12-13) / “14 ตุลาคม หนุนปฏิวัติ ต้านรัฐประหาร” (35-37)/ “หลัง14ตุลาทุกอย่างยังเหมือนเดิม” บทสัมภาษณ์เกรียงกมล เลาหไพโรจน์ (38-39)/ “หลัง14ตุลา เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง” ทรรศนะจากนักศึกษา พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ (40). ประชาชาติ 2 :101 (23 ต.ค.2518)
15.“คนหนุ่มสาว: ต้อนเขากลับมาจากชนบท” .จัตุรัส 1:16 (28 ต.ค.2518 ): 32-37 (4ฉบับ)
“กรณีแม่เลียง:ยังมีอีกหลาย’แม่’ “ (9-12)/ “จุดหนึ่งของกาลเวลา เมื่อ14 ตุลาคม18” (16-21). ประชาชาติ 2 :102 (30 ต.ค.2518)
16.“แม่เลียง: เมื่อประชาชนต้องจับปืนขึ้นขอความยุติธรรมก็ชนะ” .จัตุรัส 1:17 (4พ.ย.2518) :10-13
17.“สหรัฐฯถอนทหารจากไทยจริงหรือ” (ฮานอย 26 ก.ค.18). จัตุรัส1 :19 (18พ.ย.2518 ): 21-22(3ฉบับ)
18.“ก้าวต่อไปของหมู่บ้านซับแดง หลังจากลอบฆ่าผู้นำ” (17-18) / “สัมภาษณ์ สงวน ตุลารักษ์” (28-31) . จัตุรัส 1 :20 (25พ.ย.2518 ) (2ฉบับ)
19.“การรุกเงียบของฝ่ายขวา” .จัตุรัส 1 :22 (9 ธ.ค.2518): 19 (2ฉบับ)
20.“เสียงจากเสรีไทย: เสรีไทยกับพ.ค.ท.” .จัตุรัส 1 : 23 (16 ธ.ค.2518 ) : 32-34
21.“ฆ่าห้าศพที่ปัตตานี : ประกายไฟจะไหม้ลามทุ่ง” .จัตุรัส 1 :24 (23ธ.ค.2518 ):12-13 (2ฉบับ)

2519
22.“จับชาวนาหนองบัวบาน ไม้ลูกเดิมของผู้ปราบปราม”(14-17) “เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มกรา ภาพชุด 5 ศพแรก ชนวนประท้วงที่ปัตตานี” (46-48) .จัตุรัส 2 : 29 (27 ม.ค.2519 ) (2ฉบับ)
23.“ยุบสภา :ปฏิบัติการ”แสบทรวง” (20-29) / “นวพล:เรียกร้องเผด็จการ” (47-49). ประชาชาติ 3 :115 (29 ม.ค.2519)
24.“สารคดีภาพ พาเหรดการเมืองฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์” .ประชาชาติ 3 :118 (19 ก.พ.2519) : 48-51
25.“การเมืองในมหาวิทยาลัย: ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูของฝ่ายก้าวหน้า” .ประชาชาติ 3 :120 ( 4 มี.ค.2519): 27-33
26.“ฆาตกรรมการเมือง หลัง 14 ตุลาคม” .ประชาชาติ 3 :122 (18 มี.ค.2519): 29-39
27.“ฐานทัพ: ถอนด้วยเลือด” (6-13) / “รายงานล่าสุดจากภาคเหนือ ความสกปรกยังเป็นเจ้า” (14-18) / ป๋วย อึ๊งภากรณ์ .“เหลียวหลัง แลหน้า” (26-27). ประชาชาติ 3 :125 (8 เม.ย.2519) (2ฉบับ)
28.“รัฐสภา: เส้นทางที่ถูกปิดของฝ่ายซ้าย” .จัตุรัส 2 : 42 (27 เม.ย.2519) : 11-14 (2ฉบับ)
29.“หกผู้ต้องหาภาคสอง ทั้งยัดเยียดและข่มขู่” (14-16)/ “คุกบางเขน: คุกที่ยิ่งกว่าคุก” (40-49)/ “ต่อคอมมิวนิสต์คุณคิดอย่างไร?” (50-51). ประชาชาติ 3 :135 (17 มิ.ย.2519) (2ฉบับ)
30.“เสาวนีย์: เธอหายไปไหนมา?” . จัตุรัส 2 : 50 (22 มิ.ย. 2519)
31.“ขอนแก่น: ระเบิดการเมือง”(10-12) / “ลูกเสือชาวบ้าน:เป้าหมายแปดล้านคน” (15-17) . ประชาชาติ 3 :137 (1 ก.ค.2519)
32.“บทสัมภาษณ์ สุธรรม แสงประทุม”. ประชาชาติ 3 :138 ( 8 ก.ค.2519) : 26-29
33.“สถานการณ์สู้รบของฝ่ายรัฐบาลกับกองกำลังจรยุทธ” (เดอะการ์เดียน 13 ก.ค.19) .จัตุรัส 2 :56 ( 3 ส.ค.2519):23-24
34.“20กรกฎาคม (กำหนดวันถอนฐานทัพ) ผ่านมาก็ผ่านไป”. ประชาชาติ 3 :142 (5 ส.ค.2519) : 8-11
35.“ถนอมมาแล้ว!!!” .จัตุรัส 2 : 64 ( 28ก.ย.2519 ) : 1-4(หน้าพิเศษ)
36.“เงื่อนงำการเมืองหลังเสนีย์” (9-12)/ “จอมพลถนอม:ไฟสุมขอนจตุรพรรค”(12-16)/ “อาชีวะ:จลาจลฟันเฟือง” (42-43) . ประชาชาติ 3 :151 (7 ต.ค.2519) (2ฉบับ)
37.“ฆ่าโหดแขวนคอ: สะใจแล้วหรือยัง?”. จัตุรัส 2 : 66 ( 12 ต.ค.2519) :10-13
38.“รัฐบาลใหม่: ใครจะไปใครจะอยู่”(6-9)/ “ถนอม:เชือกแขวนคอถึงห้างูพิษ” (9-12)/ “นวพล: ยังเดินเครื่องอยู่” (14-16)/ “เบื้องหลังฆ่าแขวนคอ ตำรวจ:ฆาตกรเจ้าเก่า” (34-41) . ประชาชาติ 3 :152 (14 ต.ค.2519 ) (3ฉบับ)

2520
39.“คดี 6 ตุลาขึ้นศาลทหาร 18 คน” . ตะวันออก‘ปริทัศน์’ 1:24( 2-9 ก.ย.2520) : 12-14
40.“6 ตุลาคม วันนี้ในประวัติศาสตร์” .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24 :15 (9 ต.ค.2520) : 5-6
41.“องค์กรนิรโทษกรรมสากล” .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24:20(13 พ.ย.2520) : 13-16
42.“ประภาส จารุเสถียร อดีต’ทรราช’ ผู้ยังไม่สิ้นวาสนา?” / “ให้ตั้งทนายแก้ต่างในศาลทหาร เสียงครวญจากคนคุก” .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24:23(4 ธ.ค.2520) : 3-5
43.“นิรโทษกรรม 6 ตุลาคม เสียงเรียกร้องยังไม่เหือดหาย” (7-8) / “สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ความฝันอันเหลือเชื่อ?”(14-17).สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24: 25(18 ธ.ค.2520)
44.สุภาพ คำมั่น . “ถ้าขุนศึกเกรียงศักดิ์อยากพบนักศึกษาก็เชิญเข้ามาในป่าเถิด” (6-8) / “บทบาทสร้างสรรค์ของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ในฐานที่มั่นปฏิวัติประชาชน” (21-26) / “เปิดประตูคุกให้เพื่อน” (46-49) (จดหมายจากโรงเรียนอนุชนในฐานที่มั่นแห่งหนึ่ง) / สหายมิตร สมานันท์ .“บทความ ระลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยครบรอบ35ปี” ,30พ.ย.2520 (51-56). อธิปัตย์ (พิมพ์ที่ฐานที่มั่นปฏิวัติ ประเทศไทย) 1:3 (ธ.ค.2520)

2521-2535
45. “ ’นิรโทษกรรม 6ตุลา19’ ความคิดที่ยังไม่หยุดวิ่งสวนทาง”(3-5) / “องค์การบริหารของนิสิต-นักศึกษา ความหวังที่ลอยตามลม” (7) .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24 :28(8 ม.ค.2521)
46.“แพทริเซีย เดเรียน มาแล้วได้อะไรไป”(4-5) / “จดหมายจากคนไทยธรรมดาคนหนึ่ง ‘ต่างความคิดก็เป็นมิตรกันได้’ “(39) .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24:31(29 ม.ค.2521)
47.“รัฐธรรมนูญทางลัดของเผด็จการ” (7-8) / “คดี 6 ตุลาฯ กับการเมืองไทย” (14-18) / “จอมพลถนอม กิตติขจร”(18-19) .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24:33 (12 ก.พ.2521)
48.“จดหมายจากนิสิตจุฬา” ,2 ก.พ.2521 ’อ่านจดหมายแล้วเจ็บปวด’ / “จดหมายจากประชาราษฎร์” ,30ม.ค.21 ‘ไม่อยากทะเลาะด้วยหรอก’ / “จดหมายจาก เลื่อน คำทะเนตร”, 31ม.ค.21 ‘คุณสำรวจประชามติหรือยัง..อย่าอ้าง’ ” .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24 :34(19 ก.พ.2521):39-40
49.“นิรโทษกรรมคดี 6 ตุลาคม ปฏิกิริยาที่วิ่งสวนทาง”(5-6) / “หนังสือพิมพ์กับคดี 6 ตุลาคม” (25) / “พยานโจทก์ปากที่สอง ผู้ไม่ยอมเป็นวัวให้ทนายจูง” (3-4) / “การวิวัฒนาการของกฎหมายนิรโทษกรรม” (23-24) .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24 :35(26 ก.พ.2521)
50.“สุธรรม แสงประทุม เมตตาธรรมอยู่ไกลเกินไขว่คว้า” / “แม่ ผู้ยังชีวิตอยู่”.สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24:36 (5 มี.ค.2521):6-7
51.“คดี 6 ตุลาคม จำเลยคนที่19(บุญชาติ เสถียรธรรม)” .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24 :42(16 เม.ย.2521) :5
52.“นายก อมธ. คนสุดท้าย(พิเชียร) เขาหายไปไหนเมื่อ 6 ตุลาฯ” .สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24 :43(23 เม.ย.2521):7-9
53.“สัมภาษณ์ สุชีลา ตันชัยนันท์ อดีตจำเลยคดี 6 ตุลา” (8-10) / “เสงี่ยม แจ่มดวงเล่าเรื่องชีวิตในคุก ” (13-15) / “หัวอกแม่ 6ต.ค.” (16-17) . เสียงสตรี 1:4 (1-7 พ.ย.2521)
54.“พรบ.เนรเทศ สิทธิมนุษยชนที่หล่นหาย” /“บทบาทนักศึกษา” .นิสิตนักศึกษา ฉบับพิเศษ (ออกในงานนิทรรศการ จุฬาวิชาการ’21 ) (14 ธ.ค.2521) : 6
55.“ล้อมปราบ 2522 : ฝันกลางวันของรัฐบาลเกรียงศักดิ์” (7-14) / ประเสริฐ จันดำ. “จากผาเพถึงภูสูง” ,11ต.ค.2522 / “ศนท.กับการเคลื่อนไหวงานตุลาคมรำลึก” (50-54) .อธิปัตย์ (พิมพ์ที่ฐานที่มั่นปฏิวัติ ประเทศไทย) 3 (26-27 พ.ย.- ธ.ค. 2522)
56.“การต่อสู้ของนศ.ในมหาลัยฯ หลัง 6 ตุลา” . นิสิตนักศึกษา 13 : 226 (16 ม.ค.2523) :6
57.“จดหมายจากบางขวาง บันทึกของเรืองยศ จันทคีรี และความทรงจำของอุดมศิลป์ ปัจจัยโย ผู้ต้องหาภัยสังคม” . อาทิตย์ 1: 5 (19-25 มิ.ย.2535): 15-18

ข่าว-บทความ ในหนังสือพิมพ์รายวัน
2518
1.“ศึกแม่เลียงยังเครียด พบตายเกลื่อน 15ศพ” / “นายกสดุดีวีรชน ไทยไม่ลุกเป็นไฟ นักศึกษาจับมืออาชีวะร่วมฉลอง” (1,16) .ไทยรัฐ, 14 ต.ค.2518

2.“คึกฤทธิ์สดุดีวันวีรชน ใช้กำลังนับพันกันเหตุร้ายแทรก เรื่องจะไม่ลุกเป็นไฟ” .บ้านเมือง ,14 ต.ค.2518 (ฉบับแรก)
3.“ฝูงชนคลาคล่ำร่วมพิธี 14 ตุลา ศูนย์ย้ำเจตนาจะให้ถือเป็นวันสำคัญเยาวชน” .บ้านเมือง, 14 ต.ค.2518 (ฉบับหลัง)
4.”คนนับแสนร่วมเดินขบวนสดุดีวีรชน 14ต.ค.” . ไทยรัฐ ,15 ต.ค.2518

2519
5.“เฮโรดูหน้าผู้หมิ่นเดชา สวญ.ผู้การเขต5 รับตัวไปสอบไม่ทราบที่ชัด”(1,16) .แนวใหม่ , 10-18 ก.พ.2519
6. “นศ.5พันเศษขึ้นพระตำหนักฯ ปะทะลูกเสือชาวบ้าน”(1,12) / “อพยพชาวเขาไปคล้อ จัดสรรที่ดินทำการเกษตร” (น.4) .ถิ่นไทย, 13 ก.พ.2519
7.“นศ.มช.11คณะ รวมใจเดินขึ้นดอย กราบบังคมทูลถวายความจงรักภักดี ประชาชนรวมตัวขวาง เกรงกวนพระราชหฤทัย”(1,12). ไทยนิวส์, 13 ก.พ.2519
8. “คลื่น นศ.มช.เผชิญหน้า ปชช.-เครียด”(1,12) . ระมิงค์, 13 ก.พ.2519
9.“นศ.เชียงใหม่ยกขบวนเฝ้าในหลวง” / “ประมาณยืนยันให้อเมริกาถอนฐานทัพใน 20 มีนา” / “ว่าผกค.เพิ่มปฏิบัติการรับอาวุธจากญวน-ลาว” / “ศูนย์นิสิตฯตำหนิรัฐบาล โยนความผิดให้สหภาพฯ” (1,12) / แสง สีหมอง. “ระหว่างคอมมิวนิสต์กับกองทัพบก ผู้รับฟังและผู้บรรยาย ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ( 4) .ประชาธิปไตย ,13 ก.พ.2519
10.“นศ.เดินขบวนขึ้นวัง ภูพิงค์ นวพล-ลูกเสือขวางหวิดปะทะ! “ . ไทยรัฐ ,13 ก.พ.2519
11.“ชาวเชียงใหม่ตั้งกำแพงมนุษย์ล้อมภูพิงค์! สกัดคลื่นนักศึกษาถวายฎีกา” (1,16) / สับรองนายกแหลก กรณีตั้งขวาพิฆาตซ้ายเตือนให้ระวังคนบางกลุ่ม ดึงเผด็จการกลับมา (1,16) .ดาวสยาม ,13 ก.พ.2519
12.“มช.2พัน – กลุ่มนวพล ปะทะกันหวิดนองเลือด : เข้าใจผิด กลุ่มนศ.จะขึ้นเฝ้าในหลวง” (1,16) . เดลินิวส์, 13 ก.พ.2519
13.“นศ.นับพันหวิดปะทะชาวบ้านที่เชียงใหม่ ขึ้นภูพิงค์เฝ้าในหลวง ชาวบ้านสกัดกั้น” (1,2). บางกอกเดลิไทม์, 13 ก.พ.2519
14.“นักศึกษามช.2พัน ร่วมโจมตี กก.สโมสร” / “ลงโทษข้าราชการที่ดินทั่วประเทศ 72 คน” (1,16). บางกอกเดลิไทม์, 14 ก.พ.2519
15.“มช.นองเลือด นศ.ปาระเบิดใส่กัน ประชาชนจะบุกเผาแบบมธ.” / “เหตุร้ายเกิดขณะซักฟอก กก.สภานศ.พบแผนปลุกกองพล93” (1,16) / อดีตผู้นำ นศ.ลาว-หวิดปะทะนศ.ไทย (1,16) / จับควีนส์แปซิฟิค ข้อหาหัวหน้าคอมฯ” (1,16) .ดาวสยาม ,14ก.พ.2519
16.“มช.วุ่น นักศึกษาต่อนกันนัว!” / “กรณีหมิ่นพระบรมเดชาฯ กระเทือนใจคนเชียงใหม่มาก” / “แดงส่งวินาศกรรมเข้ากรุง! เป้าหมายกลาโหม สวนรื่น” / “พรอ.สงัด ชลออยู่เผยคอมมิวนิสต์ส่งหมายวินาศกรรม 122 คนเข้าปฏิบัติการในกทม. (1,12) . ถิ่นไทย ,14ก.พ.2519
17.“ชุมนุม” (1,12) . ไทยนิวส์, 14 ก.พ.2519
18.“ นวพล บุกมช. นศ.แตกคออึงปะทะกัน-ปาระเบิด ส่งทหารค้นอาวุธ ส่งตร.เคลียร์ ปิดมช.สกัดเหตุร้าย”(1,16) / “ตั้งด่านค้นหา ‘แซปเปอร์’ หน่วยวินาศกรรมในกท.”(1,2)/ “ไล่ออกข้าราชการกรมที่ดินกราวกูด ตั้งแต่ชั้นเอกถึงภารโรง ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง”(1,2) . ไทยรัฐ, 14 ก.พ.2519
19.“หมิ่นในหลวง วุ่น ปาระเบิดมช. นวพลไล่ตีอุตลุด” (1,16) .เดลินิวส์, 14 ก.พ.2519
20.“ระบุแซปเปอร์ 163 บุกกท.” / “ต่อต้าน นศ.ลาวของกอ.รมน.” / “นศ.เชียงใหม่เดินขบวน นวพล-ลูกเสือชาวบ้านโต้”( 2) . ประชาชาติ, 14 ก.พ.2519
21.“ชาวเชียงใหม่แค้น’หมิ่นในหลวง’ นศ.หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตร.จับได้ คนแค้นจะรุมประชาทัณฑ์” . แผ่นดินไทย ,15 ก.พ.2519
22.“คึกฤทธิ์เผย สหรัฐยอมไทย ศูนย์นิสิตชุมนุมใหญ่วันนี้”(1,12) / “รอบทิศขับฐานทัพ”(1,12) / “ลำดับเหตุการณ์สหรัฐอเมริกาเข้าไทย”(3) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. “ทหารต่างด้าวบนแผ่นดินไทย จากขอมสมาดโขลญลำพงถึงอเมริกัน” / “ฐานทัพ..ขุมทรัพย์ของใคร”(น.8) / ดวงเดือน ประดับดาว. “ในความเน่าเฟะของวัฒนธรรมฐานทัพ” . ประชาชาติ, 20 มี.ค.2519
23. “แถลงการณ์ของรัฐบาล เรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทย” / “รัฐบาลยืดเวลา’ขับ’สหรัฐ’ ยอมเลื่อนให้อีก 4 เดือน” / “บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์” (ภาพน.2) / “ ‘อาชีวะอิสระ’ ร่วมขับฐานทัพ”(3) / “‘กลุ่มพลัง’ 16 จังหวัดหนุนศูนย์ฯ” (3) .ประชาชาติ, 21 มี.ค.2519
24. “ประท้วงฐานทัพนองเลือด ตาย4 เจ็บร่วมร้อย” (1,12) / เชื่อสหรัฐยืดเวลามีเงื่อนงำ หวังหนุนฝ่ายขวารัฐประหาร”(1,12) / “ภาพชุมนุมขับไล่ฐานทัพสหรัฐ,ศูนย์นิสิต” / เริน ปฏิชัย. “ตำรวจกับกรรมกรหญิงฮาร่า บทเรียนที่เลวร้ายกับบทเรียนที่ดี”(4) .ประชาธิปไตย ,22 มี.ค.2519
25.“ขับสหรัฐตาย3บาดเจ็บ85” /”ปฏิบัติการกระทิงแดง” (1,11) / “บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์” (ภาพน.3), “กระทิงแดงบุกยึดที่ทำการศูนย์ฯ” (12) .ประชาชาติ,22 มี.ค.2519
26. “เคลื่อนขบวนปักหลักชุมนุมในมธ. กรีดเลือดประท้วง’ถนอม’ สั่งปิดธรรมศาสตร์” / “รับตร.เป็นฆาตกรฆ่าแขวนคอ2ศพ”(1,2) / “พระถนอม ยืนกรานไม่กลับสิงคโปร์” (1,12) / “ชี้ศาลคือผู้ตัดสินความผิด ‘ถนอม-ประภาส-ณรงค์’ “ (1,12) .ประชาชาติ ,5 ต.ค.2519
27.“จับตร.ฆ่าแขวนคอวันนี้”(1,2) / “สั่งสอบ แขวนคอ ลานโพธิ์ ระบุภาพหมิ่นองค์รัชทายาท”(1,12) / “จับถนอมขยายแนว” (1,12) / “นายกฯตำหนิ ถนอมเห็นแก่ตัว”(1,2) / “ถ้าเขาก่อความรุนแรง เราจับเข้าคุก” (สัมภาษณ์เสนีย์ น.3) .ประชาชาติ ,6 ต.ค.2519
28. “นองเลือดแล้ว” (1,16) / “ภาพเหตุการณ์นองเลือด 6 ต.ค.19”(2,3) .สยามรัฐ, 6 ต.ค.2519
29.“จลาจล มธ. จับ1,700 คนข้อหากบฏ! ตายแล้ว33 แขวนคอนศ. เผาสด 5 ศพ” (1,2) / “อัปปรีย์บัดซบ อภินันท์ บัวหภักดี นักแสดงชั่วชาติ (5)/ ภาพ 6 ตุลา (4-7) .เดลินิวส์, 7 ต.ค.2519
30.“ไทยฆ่าไทย ธรรมศาสตร์นองเลือด”/ “ลำดับเหตุการณ์6ต.ค.”/ “คำสั่งมหาดไทย ห้ามนศ.เคลื่อนไหว” (1,12) / ”ภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่มธ.”(น.3) / นกเล็ก. “คำพยากรณ์ของสหายไขแสง”(น.4) . ประชาธิปไตย , 7 ต.ค.2519
31.“ภาพ 6 ต.ค.” (น.4) . ปวงชน ,9 ต.ค.2519
32.“ส่ง สุธรรม กับพวกเข้าบางขวาง ทหารตำรวจบุกค้นรพ.ศิริราช” (1,16) / “ผกค.โจมตีรถฉลามบก”(1,16) / “สมัครเผยเบื้องหลังคณะปฏิรูปเกิดกะทันหัน”. ไทยรัฐ, 13 ต.ค.2519
33.“ผกค.แต่งชุดเขียว! ปาระเบิดรถพังยับ”(1,2) / “ฝากขัง” (1,16) . เดลินิวส์,13 ต.ค.2519
34.“จับทหารป่าหอบบัตรปชช.เป็นปึกข้ามโขง”(1,2) / “ตั้ง 6 นายตำรวจสอบถนอม ให้เสร็จก่อน 31 ต.ค.” .ไทยรัฐ,14 ต.ค.2519

2520
35.“Not guity pleas and Challenge to tirbunal” (1,3 ) / “First day at the treason trial”(5) .Bangkok Post ,6 Sep 1977
36.“Oct 6 defendants plead not guilty”(1,12) / “Prisons will release 336 more Thursday” ( 3 ) . The Nation, Sep. 6,1977
37.“18ผู้ต้องหาสู้คดี ปฏิเสธทุกข้อหา: คนแห่ไปฟังแน่นศาล” น.3. ไทยรัฐ ,6 ก.ย.2520 (2ฉบับ)
38.“คดี 6 ตุลาขึ้นศาล ฝูงชนฟังกันแน่น: สุธรรมกับพวกรวม18คนขอสู้คดี” (1,16) / “ปล่อยภัยสังคมรุ่นที่5”(1,16) .บ้านเมือง, 6 ก.ย.2520
39.“คนนับพันแน่นกลาโหม 18 จำเลย 6 ตุลา แย้งศาลทหาร ว่าคดี’เกิดก่อนการปฏิรูป’ ให้โอนคดีขึ้นศาลพลเรือน”(1,16) .ปวงชน, 6 ก.ย.2520
40.“คณะปฏิวัติยังหานายกฯไม่ได้ ให้สงัดคุมการบริหารปท.”(1,12) / “คณะปฏิวัติขอเวลา 1 ปีฟื้นฟูบ้านเมือง เตรียมร่างรธน.ใหม่ เลือกตั้งปี 21” (1,12) / “รายงานเหตุการณ์วันปฏิวัตินาทีต่อนาที”(1,12) / “ภาพเหตุการณ์ปฏิวัติ 20 ต.ค.”(น.4) .สยามรัฐ, 21 ต.ค.2520
41.“คณะปฏิวัติ 20ตุลา” / “ยุบรัฐบาล,สภาฯ สั่งห้ามย้ายกำลัง คุมดอนเมืองสกัดขนเงินออกนอก กำหนดเลือกตั้งทั่วปท.ปีหน้า(1,2) . ไทยรัฐ, 21 ต.ค.2520
42.“ปฏิวัติแล้ว ล้มรัฐบาล-ตั้งกก.บริหาร ‘สงัด’ นำทีม ยุบรัฐธรรมนูญ-สภาให้มีการเลือกตั้งปี 21” .เดลินิวส์,21 ต.ค.2520 ,(1,11)
43.“ตร.บุกธรรมศาสตร์ พบคลังอาวุธใหญ่” / “เสนีย์ประชุมครม.ด่วน สั่งทุกจว.ระวัง ป้องกันมือที่สามเผาเมือง” / “ประกาศ ภาวะฉุกเฉิน ระงับจลาจลนองเลือด” / “ปชช.นับล้านชุมนุมทั่วกรุงล้างศูนย์ฯ” / “ยึดศาลากลางจว.เชียงใหม่ อาชีวะ ลส.ชบ.ยึดคืนระดมกำลังบุกมช.” / “เผยรายชื่อผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นองเลือด”(ตร.และประชาชน). ดาวสยาม, 7 ต.ค.2519
“ทหารทนไม่ได้ ล้มรัฐบาล กลุ่ม’ยังเติร์ก’ตามล่า’สมัคร’ “ / ล้มที่ปรึกษาการพิมพ์ให้เลือกตั้งในปี 2521 / คณะทหารภายใต้การนำของพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ โค่นล้มรัฐบาลธานินทร์ แล้วถือฤกษ์ปฏิวัติ เวลา 18.00น. วันที่ 20 ต.ค.2520 ยุบสภาฯ ล้มรัฐธรรมนูญ น.3,16. ดาวสยาม, 21 ต.ค.2520
44.“ล้มธานินทร์ สมัคร-แว่บ ทหารล้อมทำเนียบคุมครม.ส่วนใหญ่ สงัดเปิดใจปฏิวัติ-เลือกตั้งปีหน้า” 3,13. บ้านเมือง, 21 ต.ค.2520
45.“ภาพ-ข่าว วันนองเลือด ทั้งฉบับ!” / “ถล่มมธ.ตายเกลื่อน จับนศ.เผากลางถนน รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินด่วน!” / “นศ.ยิงตร.ด้วยปืนกล ถล่มกันตาย บาดเจ็บเป็นร้อย” / “จลาจล6ต.ค.” (ภาพน.4) / “ฆ่ากันเท่าไรคนไทยจึงรักกัน” (ภาพน.13). “ล้มรัฐบาล นายกฯกับครม.อยู่ในทำเนียบ คณะปฏิวัติสกัดสนามบิน”(1,2) / “เคอร์ฟิวขึ้นราคาจากคำประกาศของคณะปฏิวัติ(1,16). บางกอกเดลิไทม์, 21 ต.ค.2520
46.“เปลี่ยนอธิการฯ แก้ธรรมศาสตร์วุ่น”. บ้านเมือง,14พ.ย.2520
47.“ตั้งครม.แล้วทั้งหมด 33 คน พิมพ์รายชื่อส.ส. เผยประวัติรมต.ตรงตามที่คาดไว้ 2. บางกอกเดลิไทม์ ,14พ.ย.2520

2521
48.“เกรียงศักดิ์ เตรียมทำทุกคน’เซอร์ไพรส์’ พลโทสมิง ให้ออกกฎหมายปล่อยจำเลยคดี6ตุลาคม” (1,12) / “นศ.รามฯ 50 กลุ่มขู่ต้าน’ดร.ศักดิ์’ ”(1,12) / “นายกฯเตรียมเปิดไฟเขียว ให้ชุมนุมทางการเมือง”(1,12) . มติชน, 13 ก.ย.2521
49.“ด่วน! เปิดเซอร์ไพรส์ ของเกรียงศักดิ์ : โปรดเกล้าฯนิรโทษ6ตุลา ครม.ลงมติส่งสภาฯศุกร์นี้”/ “สุดสาย ขู่ผู้ต้องหา 18 คนออกมาก่อกวนเจอดีแน่”(1) / “ทบวงฯคืนสภาพนศ.”(1,12)/ “ ‘ราม’ระอุกรณีศักดิ์ ระเบิดศึกโปสเตอร์” (1,12) / “งานเขียนในมหาวิทยาลัย กี่ยุคกี่สมัยก็ไม่เปลี่ยน” (10) .มติชน, 14 ก.ย.2521
50.“แม่คดี 6ตุลาฯ ปัดที่นอนรอลูก” /”นิรโทษกรรม 6 ตุลาฯ เร่งเสนอสภาศุกร์นี้” / “สุดสายแฉอิทธิพล 8กลุ่มคุมเขาศูนย์”(1,12) / จ่าง แซ่ตั้ง : “ฉันควักลูกตาออกตัดสินใจว่าจะไม่ทำงานศิลปะอีก” (5) .อาทิตย์, 14 ก.ย.2521
51.“ประชุมลับนิรโทษกรรม6ตุลา : เผยเหตุเสนอ พรบ.นิรโทษกรรม” 1,12 “เกรียงศักดิ์งดลงใต้ ‘แถลงเอง’ ‘ผิดซ้ำ-โทษหนัก’ “1,12 “ ’สุธรรม’ ขอกลับห้องเรียน แม่จำเลยให้บวชหมู่” 1,12 “อจ.หลั่งน้ำตา รับพานดอกไม้” 1,12 “อดีตสส.เล่าย้อนหลัง6ตุลา ระบุผู้ต้องหา18คนไม่ใช่ผู้ก่อเหตุวุ่น” 2 “709 วันแห่งความขมขื่น”2. มติชน ,15 ก.ย.2521 (2ฉ)
52.“นายกฯเข้าสภา แถลง 6 ต.ค. ประกาศรับผิดชอบแต่ผู้เดียว-ติงฝ่ายต้าน ว่าผู้ต้องหาทนทรมานนานพอแล้ว มั่นใจ เขารักชาติเหมือนทุกคน” (1,2) .เดลินิวส์, 15 ก.ย.2521
53.“รัฐบาลมั่นใจสภาฯเห็นชอบ สุธรรมชี้เป็นทางที่ดีที่สุด”(1,12) / “ผบ.พล.3 เผยกองทัพไทยไม่ได้สู้คอมเพื่อรอวันแพ้”(1,12)/ “ความในใจ 18 จำเลยคดี 6 ตุลาฯ” (สัมภาษณ์น.3) . สยามรัฐ, 15 ก.ย.2521
54.“นายกฯ ชี้นิรโทษจำเลยคดี 6 ต.ค. เพื่อสามัคคีของคนในชาติ”/ “เสนอสภาฯ พิจารณากม.ลับ-ด่วนวันนี้ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ภาคใต้ก่อนปล่อยตัว”(1,3) .ไทยรัฐ, 15 ก.ย.2521
55.“นายกฯเปิดใจ เผยนิรโทษกรรมคดี6ตุลา สภาชี้ขาดวันนี้”(1,16) .ดาวสยาม, 15 ก.ย.2521
56.“เผยแรงดลใจเกรียงศักดิ์ นิรโทษ 6 ตุลา สุธรรมเปิดชีวิต จากคุก(1,2) . บ้านเมือง, 15 ก.ย.2521
57.“นายกฯคุมเสียงเอง ขวาเตรียมค้านหนัก”(1,12)/ “กลุ่มไทยในต่างแดนออกคำแถลงร่วมต้อนรับปล่อยตัว”(1,12) / “โฉมหน้าร่างกม.พ.ร.บ.นิรโทษกรรม”(1,12) / “ศาลสืบพยานต่อพิจารณาสุดท้าย?”(1,12)/ “18จำเลย6ตุลาฯเปิดใจ นิรโทษกรรม เผยทางอนาคต” (1,12) . อาทิตย์, 15 ก.ย.2521
58.“ศาลทหารคาดปล่อยจำเลยอังคารนี้ นายกนำกม.บินด่วนเข้าเฝ้า” (1,12) / “เสริมสั่งรั่บมือ สถานการณ์กลุ่มขวาจัดคัดค้านหนัก”(1,11) / “สภาฯ ผ่าน ‘นิรโทษกรรม’ ชนะขาด 180 ต่อ 1” (1,12) / “เมื่อเสรีภาพติดปีกโบยบิน หัวใจก็อิสระและเบิกบาน เตรียมขนย้าย” (1,12) / “ทนายคดี 6 ตุลาไม่เชื่อ’เกรียงศักดิ์’หาเสียง” (1,11) / ”กลุ่มพิทักษ์ธรรมถือโปสเตอร์หนุน(ให้สส.ผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม) (2) / “สภาลูกจ้างวอนรัฐบาล รับ’อารมณ์’ กลับทำงาน” (2) / ไชยันต์ ปรักติกุล. “ครู 6 ตุลา สอนอะไร” / “ผู้บริสุทธิ์” (5) / ”ช่างภาพต่างชาติ ทะลักเข้ากรุง” (1,12) . มติชน ,16 ก.ย.2521
59.“สภาประชุมลับ-ด่วน นิรโทษกรรมสุธรรมกับพวก ให้ผ่านไม่เอกฉันท์”(1,16) .บ้านเมือง, 16 ก.ย.2521
60.“นายกบินด่วนเข้าเฝ้าฯ ‘วันสู่อิสรภาพ’จันทร์นี้” (1,12) / “คณะทนาย 6 ตุลา ประชุมใหญ่ยุติคดี”(1,12) / “สภาอภิปรายหนัก(ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม) ก่อนลงมติ 180:1” (1,12) / “คดี 6 ตุลา 19 อดีตที่ต้องลบจากปวศ”(3) / เจาะเกราะ : “บก.สน.-กอ.รมน.-สมช. หน่วยงานไร้เอกภาพ” (7) .อาทิตย์ ,16 ก.ย.2521
61.“ปล่อยแล้ว! จำเลย 6 ต.ค. เผยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ” / “ธรรมศาสตร์เตรียมจัดรับขวัญ บายศรีสู่ขวัญที่สนามหลวง” /”เกรียงศักดิ์เผยที่ปล่อย 6 ตุลาฯ เป็นพระราชประสงค์ในหลวง” (1,3) . เดลินิวส์, 17 ก.ย.2521
62.“ปล่อยตัวแล้ว-จำเลย6ตุลา 18จำเลยเต็มตื้น พระมหากรุณาธิคุณ” / “นายกฯเลี้ยงข้าวต้มรับขวัญ สุธรรมนำคณะเข้าพบเช้านี้” (1,12) / “เกรียงศักดิ์ยืนยนอดีตจำเลยเป็นคนดี”(1,12) / “เผยรายละเอียดการปล่อยตัว”(1,12) / “จากบางขวางถึงบางเขน”(2) / “เสรีภาพบานสะพรั่ง”(ภาพน.3) / “พานไหว้ครูจากบางขวาง” (8) .มติชน,17ก.ย.2521
63.“สู่อิสรภาพแล้ว 19จำเลย6ต.ค. ทุกคนซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ” / “ญาติพี่น้องดีใจ โผเข้ากอดร่ำไห้ สุธรรม’ไม่เข้าป่า’ ขอเริ่มชีวิตใหม่” (1,12) . ไทยรัฐ,17ก.ย.2521
64.“คนนับพัน รับ 19 จำเลย นายก วอนอย่าขัดพระราชประสงค์” / “6สถาบันเตรียมงานรับขวัญ ทหาร-ตร.ประชุมเกรงวุ่นอีก”.สยาม, 17 ก.ย.2521
65.“เบื้องหลังปล่อย19ผู้ต้องหา นายก เผยพระราชประสงค์”/ “สมัครสวดรัฐบาล กรณีนิรโทษกรรม” (1,14) / “พ่อแม่
รับเนืองแน่น ‘สุธรรม’เล่าชีวิตบางขวาง”(1,16) . ดาวสยาม,17ก.ย.2521
67.“18 ผู้ต้องหาพ้นคุก นายกฯเผยเป็นพระเมตตา ไม่ใช่รัฐบาลหาเสียง” (1,3) .บ้านเมือง, 17 ก.ย.2521
68.“อิสรภาพ-19 ชีวิต เมื่อวานนี้!” แต่ในป่า ต้องหลังเลือกตั้ง”( 1,12) / “นักศึกษาเปิดใจ ซาบซึ้ง-เป็นหนี้”(1,12) / “แม่สะอื้น แต่ยิ้มรับ ‘ร้องไห้เท่ากับแพ้’ (1,12) / “2 พันคนไม่กลับ กระจายอยู่3ภาค มีเงื่อนไขสำคัญ”(1,12) / “19 ผู้บริสุทธิ์พบนายก”.อาทิตย์ ,17 ก.ย.2521
69.“19 ผู้ต้องหา 6 ต.ค. คืนสู่อิสรภาพแล้ว ขอกราบพระยุคลบาท นายกฯวอนทุกฝ่ายอย่ามีปฏิกิริยา! ทำให้ในหลวงทรงผิดหวัง” (1,16) . บางกอกเดลิไทม์, 17 ก.ย.2521
70.“Free, at last! Curtain falls on Octerber 6 case” (1-2)/ “Kriangsak explains how amnesty came about” (1,3) / Somying Chuanbun. ”Students’ Struggle for Freedom” (5)/ “Their hearts speak out…” / ”Sweet,Sweet Freedom! What the Thai Press say” (2) . The Nation , Sep.17 ,1978
71.“สุธรรมร้องออกจากคุกถูกขู่ เกรียงศักดิ์ชี้’เสียงนก-กา’ “(1,16) / “8 สถาบันจัดงานสู่อ้อมอก”(1,16) / “คืนโซ่ตรวนที่แท้”:สัมภาษณ์มารดา ญาติ อดีตจำเลยคดี6ตุลา (14) . มติชน, 18 ก.ย.2521
72.“ สุธรรม นำคณะ 6 ต.ค.เข้าพบนายกฯ ประกาศอุทิศชีวิตเพื่อชาติ”(1,18) .เดลินิวส์, 18 ก.ย.2521
73.“เกรียงศักดิ์ให้นศ.เอาความหลังทิ้งแม่น้ำโขง” (1,12)/ “คึกฤทธิ์ชี้’นิรโทษกรรม’อาจไม่มีผลถึงนศ.ในป่า”(1,12)/ อนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ.”บันทึกจากกรงขัง”(1,12) / “ธรรมศาสตร์จัดตักบาตรต้อนรับ ‘6ต.ค.’คืนเหย้า”(1,12) / “จุดหนึ่ง ณ บางเขน”(1,3)/ “แฉฐานที่มั่น ผกค.ภาคใต้ จัดตั้ง’กองทัพสตรีไทย’ “(1,12) / “ความลับและความหวัง ในรัฐสภาฯ จาก6ตุลาฯ ถึงวันสู่อิสรภาพ” (3) / “ 16ก.ย. อิสรภาพ-รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและน้ำตา”(ภาพน.3)/ “สร้างสรรค์ความหวังใหม่ โดยปราศจากน้ำตาและรอยเลือด”(4) / “วันมหาโหด 6 ตุลาฯ ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย”(5) . อาทิตย์, 18 ก.ย.2521
74.“ทนาย 6 ตุลาไม่สลายกลุ่ม อุทิศช่วยนักโทษการเมือง”(1,12) / “ทบวงฯยืดเวลารับนศ.เข้าป่าคืน”(1,12) / “รัฐบาลให้เพลามือรับขวัญ จุฬาสนองนโยบายทันควัน”(1,12)/ เล็ก วิทยาภรณ์.”ลูกแม่ยังไม่ตาย”(5) / ดาวแสงเรือง. “ความเชื่อมั่นที่ต้องพิสูจน์”(7) . มติชน, 19 ก.ย.2521
75.“เปรมชี้ 6 ต.ค.ไม่มีใครผิด ให้ปรองดองคนในป่า” (1,12) / “เชิญสุธรรมไปอเมริกา”(1,12) / “ประชุมทนาย 6 ตุลาฯ ยุติคดีฯ”(1,12) / “วางแผนจัดวันสู่อ้อมอก 6 ตุลาคมนี้”(1,12)/ “บันทึกจากกรงขัง :สุธรรม แสงประทุม ‘สมัยรัฐบาลธานินทร์ พวกเขาเคยบังคับให้นักโทษรุมซ้อมพวกเรา’ (1,3) / “เสียลูกไปคนหนึ่ง จะมีคนเรียกแม่อีกนับร้อย” (5) / “นวพล ทมยันตี”(2). อาทิตย์, 19 ก.ย.2521
76.“ต้อนรับคดี 6 ต.ค. อบอุ่น แม่นศ.ที่ตาย ร่ำไห้ใส่บาตรพระ” (1,2) / “วัน’6ต.ค.’เริงอิสรภาพ” (ภาพน.2) .บางกอกเดลิไทม์, 19 ก.ย.2521

2523
77.“ผกค.กำแหงหนัก บุกเข้ายึดหมู่บ้าน” .แนวหน้า, 17 ส.ค.2523
78.“บุกทลายค่ายผกค.ฆ่า 13 ศพ” .แนวหน้า, 19 ส.ค.2523
79.“ปฏิบัติการปราบผกค. ทลายค่ายสังหาร 6ศพ”(1,2) .ไทยรัฐ, 24 ส.ค.2523

ข่าว-บทความหนังสือพิมพ์ไทยที่พิมพ์ในต่างประเทศ
2517-2524
1.“นายปรีดี พนมยงค์ ตอบคำสัมภาษณ์ของนายวีระ โอสถานนท์ เกี่ยวกับการใส่ร้ายของปฏิกิริยาสมุนเศรษฐกิจ ซี.ไอ.เอ”(7,22-26) / ศิวะ รณชิต. “จดหมายจากลาดยาว” (12-13) / อิศรา อมันตกุล. “เหว่ ใครใช้ให้มึงกบฏ”(16-17) .สันติภาพ 1 :12, พ.ค.2517
2.พิรุณ ฉัตรวนิชกุล. “แผนอุบาทว์ของอเมริกาในไทย” (4-11) / แอลเลน มายเออร์. แปลและเรียบเรียงโดย พิรุณ ฉัตรวนิชกุล. ”ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับรัฐบาลในการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ” (12-41). สันติภาพ 2 : 2 , ก.ค.-ส.ค.2517
3.“วัฏจักรแห่งการกดขี่ขูดรีด”( 6-7) / สมชาย ปรีชาเจริญ. “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสตรีไทย”(8-9) / ศิวะ รณชิต. “จดหมายจากลาดยาว” (12-13) / พิชิต จงสถิตย์วัฒนา. “เสียงจากชนชั้นคนงานไทย”(14-15) / ยุทธจร ธรรมา. “ชนชั้นและเครื่องมือการกดขี่”(16-17) . สันติภาพ 2 :3 ,ก.ย.2517
4.“ฉบับฉลองชัยชนะชาวอินโดจีน!” .สันติภาพ 3 : 3 , พ.ค.-มิ.ย.2518
5.“ดร.ป๋วย แฉเบื้องหลังรัฐประหาร เผย..เมืองไทยเข้าสู่ยุคมืด!!” . สันติภาพ ฉบับพิเศษ
6.นอร์แมน พีแกม. “สถานการณ์ทางการเมืองไทยง่อนแง่น”(3,6) / สุรชาติ บำรุงสุข. “จดหมายจากบางขวาง”( 5 ) / กวี”ภาพฝังใจ”(6ต.ค.19) ( 5,9 ) .เสรีภาพ 1:1 ,มี.ค.2520
7.“ยันไทยมีนักโทษการเมือง 2,000 “ (1,16)/ “บทสัมภาษณ์ ศรี อินทปันตี : ผู้แถลงข่าวของคณะกก.ปสง.กำลังรักชาติรักประชาธิปไตย ” (1,14). สันติภาพ 6 : 8 ,เม.ย.2521 (6ฉบับ)
8.“ทนายทองใบ ทองเปาด์ แถลงข้อเท็จจริงทั่วโลก” (1,20) / “คืนทรัพย์ประภาส?”(1,20) / “ซี.ไอ.เอ.อยู่เบื้องหลังศึกชายแดนไทย-เขมร”(1,20) / “เสียงจากผู้ต้องหา6ตุลา”(น.15) / “คดี6ตุลายังสืบพยานกันอยู่”(2,16) / “รายงานลับจากสถานกักกันหญิง” (5,10) / “ภาพ6ตุลา” (10-11) / “สัมภาษณ์ ดร.โกศล ศรีสังข์ : กศส.”(1,16)/ “แถลงข่าว 11 เม.ย.2521 เรียกร้องให้องค์กรมนุษยธรรมทั่วโลก ร่วมรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมแก่นักโทษการเมืองในไทย” (1,20) .สันติภาพ 6 : 9 ,มิ.ย.2521
9.“หวั่นรัฐประหารล้างศัตรูการเมืองครั้งใหญ่”. สันติภาพ 6 : 10 ,ก.ค.2521 (10ฉบับ)
10.“The Militant” . The Socialist News Weekly 43 : 48, 14 Dec 1979
11.“เผยนโยบาย กอ.รมน.ไม่แทรกแซงสังคมนิยม”( 1,16) .มติชน,13-20 ส.ค.2523
12.“สุดสายเผยนักการเมืองหนุนพรรค”(1,12). มติชน ,4-10 ก.ย.2523
13.“นวพล เอาอีกตั้งพรรค” (1,12) / นักวิชาการ กอ.รมน.ชี้ แนวโน้มปลายปีหน้า ไทยปฏิวัตินองเลือด”(2) .มติชน ,18-23 ก.ย.2523 (2ฉบับ)
14.“จัดงานตุลารำลึก 3 เมือง แอล.เอ-นิวยอร์ค-ซานฟราน”(1,12) / “ผกค.ซุ่มสังหารปลัด-อส.ถล่มหูดับตับไหม้ตาย7”(2) .มติชน ,2-8 ต..ค.2523 (2ฉบับ)
15.ชูไท. “นักศึกษา: จากป่าเข้าเมือง”( 2) . ประชามติ,12-19 พ.ย.2523
16.ชัย ประชาพล . “ใครคือพลตรีสุดสาย หัสดิน”(น.2) / “น้ำตาลขม นศ.ประท้วงกรณีรัฐขึ้นราคาน้ำตาลที่มธ.”( 2) .ประชามติ,20-26 พ.ย.2523 (2ฉบับ)
17.“สงัด ชลออยู่ อสัญกรรม” (1,20) / “ผ.ก.ค.ตั้งค่าหัว5แสน ฆ่าแม่ทัพ4ตามแผน” (1,20) / นำบุญ มีสุข. “นโยบายการเมืองนำการทหาร” (น.16) .ประชามติ,28 พ.ย.-3 ธ.ค.2523 (2ฉบับ)
18.“สัมภาษณ์ สุรชาติ บำรุงสุข อดีตจำเลยคดี6ตุลา”(5-6). ประชามติ ,11-17 ธ.ค.2523
19.“ผกค.นับร้อยถล่อมทหารดับ2” .ประชามติ ,25-31ธ.ค.2523
20.“เสกสรรค์ถูกกักพาสปอร์ต อุดร ทองน้อย เข้ามอบตัว” (1,20) / “ทัพ2ยึดค่ายพ.ค.ท.อีสาน”(1,20) / “สั่งสะกัดองค์กรต่างชาติ กลัวยุนศ.-กรรมกร”(2) .ประชามติ ,1-7 ม.ค.2524
21. “พคท.ใต้รุกหนักถล่ม ฮ.ร่วง ประกาศล่าผู้ว่าฯสุราษฎร์” (1,20) / “รื้อกม.ใหม่จำกัดที่ดิน บังคับชาวนามีไม่เกิน 50 ไร่”(1,20) / ผกค.ถล่มทหาร-ทหารพราน 8 ศพ”(2) .ประชามติ ,22-28 ม.ค.2524
22.“พคท.ยึดโรงพัก” (1,20) .ประชามติ ,19-25 ก.พ.2524
23.“รัฐคุยปีหน้า พคท.ภูพานถูกปราบหมด” (1,20) .ประชามติ ,26ก.พ.-4 มี.ค.2524
24.“ธีรยุทธ บุญมี มอบตัว บทเรียนหรือการเริ่มต้น”(6) .ประชามติ ,5-11มี.ค.2524
25.“ทหารป่าอีสานรุกใหญ่ ยึดอำเภอ พันตรีสาหัส”(1,20) / “รมต.สุดสายซ่า ชมตัวเองเก่งเป็นนักวิชาการ”(1,20) / กมล กมลตระกูล. “ภัยเหลือง-ภัยขาว”(4) .ประชามติ ,12-18 มี.ค.2524
26.“สังคมนิยมแยกจากพคท.เกิดขัดแย้งเรื่องแนวทาง”(1,20) / “สุดสายลาออกจากหน.พรรคแนวมหาชน”(1,20) .ประชามติ ,19-25 มี.ค.2524
27.“รัฐบาลผวาเกิดปฏิวัติ ซ้อน สั่งรถเกราะอารักขานายก” (1,20) / “โลกมองการรัฐประหารในเมืองไทย”(2) .ประชามติ ,16-22 เม.ย.2524 (2ฉบับ)
28.“ทหารพรานรุมยิงชาวบ้านยัดเยียดข้อหาคอมมิวนิสต์”(1,20) . ประชามติ ,7-13 พ.ค.2524

บทความ 20 ปี 6 ตุลา
1.อิสระ ชูศรี. “ ’16ตุลา’ กับความทรงจำอันเจ็บปวด” .ผู้จัดการ ,16 ต.ค.2538 (2ฉบับ)
2.“ความรุนแรง: การแก้ปัญหาในสังคมไทย?” .ผู้จัดการรายวัน ,25 ธ.ค.2538
3.“ระดมความคิดคนร่วมสมัย จัดตั้งมูลนิธิ 6 ตุลา สานปณิธานรักประชาชน”. มติชน ,24 ก.ค.2539 : 23
4.เกษียร เตชะพีระ. “ ‘อยู่อย่าง 6 ตุลาฯ’ “. มติชน ,26 ก.ค.2539
5.วิทยากร เชียงกูล. “20 ปี หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม เราเรียนรู้อะไร”. มติชน ,14 ส.ค.2539 :19
6.วีณา โดมพนานดร.”นกน้อยคืนรัง หวนคะนึงถึง ‘อธิปัตย์’: กระบอกเสียงนักศึกษายุคก่อน’พิราบ’หลีกบิน“ / “ ‘เช้าใหม่’(จุลสาร นศ.คณะเศรษฐฯ มธ.39 ) แสงแรกแรงร้อน ยุคกิจกรรมในความหมายใหม่” . มติชน ,20 ส.ค.2539 :33
7.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. “เสรีภาพคือวิญญาณของขบวนการเดือนตุลาคม” .มติชน,3 ก.ย.2539 :23
8.“ชวนคนไทยเขียน’ไปรษณียบัตร’ร่วมกันหยุดยั้ง’ความรุนแรง’!” มติชน ,11 ก.ย.2539 :33
9.ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์. “6ตุลาในใจเพื่อนจุฬาฯ” .มติชน ,16 ก.ย.2539
10.“ยุทธการ’บานไม่รู้โรย’ เทียนเล่มน้อยร่วมรำลึก ‘20 ปี 6 ตุลา’ “ . มติชน ,25 ก.ย.2539 :33
11.“พลิกบันทึก’ตุลากาล’ ฟื้นภาพวันวาร ฝากคำวันนี้ เพื่อไม่มี 6 ตุลาในวันรุ่ง” .มติชน, 1 ต.ค.2539
12.“ ‘แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย’ สืบสานและรังสรรค์งานเพื่อสังคม เพื่อร่วมรำลึก ‘20ปี6ตุลาคม’ ” (31) / ณาตยา แวววีรคุปต์. “หลังละคร’เลือด’ ปิดฉาก ตุลา 19-ตุลา 39 : ประเทศไทย เขตปลอดขบวนการนักศึกษา?” (40).มติชน ,2 ต.ค.2539
13.“งานศิลปกรรมรำลึก’สปิริต 6 ตุลา’ ” (11) / สุพจน์ จริงจิตร. “20 ปี 6 ตุลา” คอลัมน์ บนเส้นทางสายข่าว (8) .ผู้จัดการ ,2 ต.ค.2539
14.“ตุลา 19 ผู้นำชาวนาถูกฆ่า ตุลา 39 ขบวนการประชาชนถูกปราบ ชะตากรรม”ชาวบ้าน”ที่ไม่เคยเปลี่ยน!” . มติชนสุขสรรค์ มติชน ,3 ต.ค.2539 :32
15.“ ‘หยุดความรุนแรง’ เสียงร้องของคนไทยผ่าน ‘ไปรษณียบัตร 6ตุลา’ ทางแสดง’พลัง’อย่างสันติ” (23 ) / น.พ.เหวง โตจิราการ. “แด่เดือนตุลาคม : ร้อยรัดดวงจิต แนบชิดดวงวิญญาณ อุดมการณ์ 6 ตุลาฯ” (29) / ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ กลุ่มจุฬาประชาคม .”รำลึก 20 ปี 6 ตุลาฯ” (29) .มติชน ,4 ต.ค.2539
16.ภาพ ประชาสัมพันธ์ งานรำลึก 20 ปี 6 ตุลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5-6ต.ค.2539 .ผู้จัดการ ,4 ต.ค.2539 :12
17.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล. “20 ปี หลัง 6 ตุลา 2519 ปชต.คุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชน” .ไทยรัฐ ,4 ต.ค.2539 : 5
18.วีณา โดมพนานดร. “ตุลา 39 เปิดฉากสร้าง’ชีวิต’ ให้’ประวัติศาสตร์ 6 ตุลา 19’ ปัดความมืดพ้นฟ้าเมืองไทย” / “ ‘ความพินาศของอดีต’ สถานะประวัติศาสตร์ 6 ตุลา จากชาญวิทย์ เกษตรศิริ” . มติชน ,5 ต.ค.2539:23
19.“20 ปี 6 ตุลาฯ 19” นิทรรศการงานครบรอบ20ปี6ตุลาฯ19 (ภาพ+คำบรรยายใต้ภาพ). ผู้จัดการ ,6ต.ค.2539 :11
20.“October 6 Tragedy : Strong plea to half use of violence” .Bangkok Post. ,Monday October 7,1996
21.“รำลึก 20 6 ตุลา รวมใจก้าวไปข้างหน้า” (20) / ลำแข. “ไอทีวี 6 ตุลา” คอลัมน์ งานเป็นเงา . มติชน ,9 ต.ค.2539.
22.อิสระ ชูศรี. “อะไรอยู่ในกำปั้น?” (กล่าวถึงหนังสือ “โปสเตอร์การเมืองจากตุลา16ถึงตุลา19”) . ผู้จัดการ ,17 ต.ค.2539

หนังสือเล่ม
1.Andrew Turton Jonathan fast and Malcolm Caldwell . Thailand Roots of conflict . Nottingham,1978
2.กลุ่มเพื่อนไทยในยุโรป. วิกฤตการณ์ฝ่ายก้าวหน้าไทยปัจจุบัน. สำนักพิมพ์วลี,2525
3.กองบรรณาธิการ สยามนิกร. พคท.บนสถานการณ์ปฏิวัติ. บริษัท สำนักพิมพ์อาทิตย์ จำกัด,เม.ย.2523
4.กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายสัปดาห์ .สรุปเหตุการณ์ 2517. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น,
มี.ค.2518
5.กุลวดี ศาสตร์ศรี และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ,บรรณาธิการ .เราไม่ลืมจารุพงษ์ . กรุงเทพฯ :โครงการกลุ่มเพื่อนจารุพงษ์, 2539
6.คณะกรรมการประสานงาน 20 ปี 6 ตุลา. เราคือผู้บริสุทธิ์ เสียงจากอดีตจำเลยคดี 6 ตุลา . กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการประสานงาน 20 ปี 6 ตุลา ,2539
7.คณะกรรมการประสานงาน 20 ปี 6 ตุลา. เราไม่ลืม 6 ตุลา . กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงาน 20 ปี 6 ตุลา ,2539
8.ช่อชงโค เขียน และ วงกต จันทพานิช,บรรณาธิการ.ดวงใจเจ้าเอย อย่าเลยลบลืมธงธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิภาษา,2537
9.คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 . กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536
10.จันทนา ฟองทะเล. จากดอยยาวถึงภูผาจิ หนึ่งช่วงแสวงหา:บันทึกการเดินทางของหนุ่มสาวแห่งเดือนตุลา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฉับแกระ ,2536
11.ยุค ศรีอาริยะ. บันทึกกบฏ: บันทึกท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของพคท. .รวมพิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เส้นทาง,พ.ย.2523
12.ศรพรหม วาศสุรางค์. ”ใครก่อเหตุการณ์ 6 ตุลา” ใน อย่าเป็นเพียงตำนาน, หน้า 42-57. กุลภา วจนสาระ,บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2535
13.ศรีบูรพา. จนกว่าเราจะพบกันอีก. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ : แนวร่วมจุฬา ,2517
14.สุชาติ สวัสดิ์ศรี,บรรณาธิการ. ขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย. โครงการหนังสือเล่ม อันดับ5 กองบรรณาธิการ
สังคมศาสตร์ปริทัศน์,2517
15.สุวัฒน์ วรดิลก. พิราบแดง. กลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธ จำกัด , ม.ป.ป.
17.อารมณ์ พงศ์พงัน. จากคุกถึงคุก : บันทึกจากในคุกของอารมณ์ พงศ์พงัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หนุ่มสาว,พ.ค.2522

แผ่นพับ
1. รำลึก ๖ ตุลา ( เพลง ) (6 หน้า 2 ฉบับ )
2. An International speaking tour by Sutham Saegpratum, Thongbai Thingpao . สหพันธ์ชาวไทยเพื่อประชาธิปไตย ( 13 ฉบับ)
3. Thai Political Prisoners go to Trial . Save the Bangkok 18* Free all political prisoners (4 หน้า 2 ฉบับ

ใบปลิว
1. เชิญชวนพบปะสังสรรค์ในวาระครบรอบ 4 ปี ของสหพันธ์ชาวไทยเพื่อประชาธิปไตย “วงคุยปัญหาอินโดจีน” ,2523 (6ฉบับ)
2. Join..celebrate.. 4th Year Anniversary of the Union of Democratic Thai, USA. (4 ฉบับ)
3. Leaflet . MERRY CHRISTMAS? . Union of Democratic Thais (2หน้า 3 ฉบับ)
4. CELEBRATE (The victory of the Bangkok 18 . The growth of the thai people’s Movement ) Thammasat 18 get their freedom (2หน้า 2 ฉบับ)

7. OPIUM WARLORD , April 19 ’80 . The International Council and The Third World Student Coalition
8. NONG MA WAU .The International council and the USG.DEPT. OF MINORITY AFFAIRS
9.”สู้ต่อไปเพื่อเสรีภาพ และ ความเป็นธรรมในสังคมไทย” วันแห่งการรำลึกถึงวีรชน 14 ตุลา 16 และ 6ตุลา19 ,6ต.ค.2522 . สหพันธ์ชาวไทยเพื่อประชาธิปไตย,นิวยอร์ก
10.ใบประชาสัมพันธ์ หนังสือ”ต้องห้าม” ของ TIC : Thai Information Center,Caifornia
11.the changing face of thai politics by manu worawit , 2 May. Thailand information project
12.They Will Never Forget : Hara workers’struggle and three years of democracy in Thailand . April 27, 1978 . AALSA ,N.Y.U.CHAPTER and U.D.T. (3 ฉบับ)
13.ใบประชาสัมพันธ์ วารสาร Southeast asia CHRONICLE ฉบับ ”Human Rights in Southeast ASIA”
14.A Petition to Congress For Democracy and Peace In South Korea
15.Leaflet . “Join Us : Demonstration Oct.6” . U.D.T( Thai for Democracy In U.S.A.) ,1976 ( 1หน้า 6 ฉบับ )
16.Leaflet . Cordially invite you to “Working Meeting on Thailand”.Nov.6,1976 . U.D.T.

รูปถ่าย
1. “เผาทั้งเป็น” 6 ต.ค.2519 (ภาพถ่ายขาวดำ 2 รูป )
2. พาเหรดล้อการเมือง ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ปี 2521 ( ภาพถ่ายขาวดำ 2 รูป )

ฟิล์มสไลด์
1. “พคท.+ ในป่า” 7 กล่อง ( รวม 208 ภาพ )
2. “เหตุการณ์ 6 ต.ค.2519” ( 37 ภาพ )
3. “งานรำลึกเหตุการณ์ 6 ต.ค.19” (1) ที่นครแอลเอ 6 ต.ค.2521 (20 ภาพ)
4. “Struggle for democracy” ( 67 ภาพ ) (ขาดรูปที่ 3,35,45,67 )