ตุลาธรรม

  • นกสีขาว แทนปณิธานอันบริสุทธิ์ ที่ยังคงแสวงหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความก้าวหน้า และพัฒนาไปของการเมืองไทย สู่ประโยชน์สุขของประชาชน
  • เส้นทางสีทอง คือทางผ่านไปตามปณิธานนั้น คน 6 ตุลา ได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าอย่างมากมายกับสังคมตลอดมาไม่ว่าจะเป็น ด้านดนตรี วรรณกรรม ศิลปกรรม วัฒธรรม และการเมือง ทำให้คนเกิดสำนึกรับใช้สังคมอย่างมีพลัง
  • ริ้วเส้นสีเทาแทนเวลาที่ผ่านมา ปณิธานแบบ 6 ตุลา ทำให้ความไม่ชอบมาพากลทั้งหลาย ในสังคมค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น จากยุคที่รัฐปิดหูปิดตาประชาชน มาสู่ยุคที่ประชาชนตรวจสอบเข้มงวดกับรัฐบาลได้
  • พื้นสีดำ แทนภารกิจเบื้องหน้า ที่ยังคงรออยู่อย่างมากมายและยังไม่สิ้นสุด
  • พื้นสีแดง คือความมุ่งมั่น จริงจัง ที่ยังคงอยู่และจะทำหน้าที่ตามปณิธานของตนต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

 

กลุ่มตุลาธรรม

ถือกำเนิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่ยังศรัทธาต่ออุดมคติของคนหนุ่มสาวแห่งยุคสมัย 6 ตุลาคม 2519 ผู้ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม กล้าต้อสู้เพื่อสร้างสังคมที่ดีงาม และมีความเป็นธรรม ตามอุดมคติของตน

กลุ่มตุลาธรรม มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะก่อตั้ง “มูลนิธิ” เพื่อบรรลุภารกิจ 3 ประการคือ

1. ดูแลรักษา และสร้างคุณค่าให้กับประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณกำแพงประวัติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

2. เจียระไนคุณค่าของคนยุค 6 ตุลา 2519 ให้เป็นที่ปรากฏต่อสังคม

3. ยกย่อง คนดีตามคุณสมบัติของคน 6 ตุลาคม 2519

www.2519.net เป็นงานชิ้นหนึ่งในภารกิจที่ 2 ของกลุ่ม และจะเป็นเว๊บไซต์ของมูลนิธิในอนาคต ที่ตั้งใจสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ และเรื่องราวของผู้คนที่ศรัทธาในปณิธานของคนยุค 6 ตุลาคม 2519 เพื่อสืบสานความคิด จิตวิญญาณที่ดีงามของคนในยุคนั้น ให้คงอยู่คู่สังคมไทยทุกยุคทุกสมัยสืบไป

เราขอเชิญทุกท่าน ผู้มีศรัทธาเดียวกัน เข้าร่วมรังสรรค์
สืบสานจิตวิญญาณ แห่งอุดมการณ์ คน 6 ตุลา 2519
——————————————————————————–
ด้วยความยินดี
กลุ่มตุลาธรรม

คน 6 ตุลา มีปณิธานมั่นคงอย่างยิ่ง จริงจังอย่างยิ่ง
ในการที่จะหาหนทางทำให้การเมืองไทย
ได้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
คน 6 ตุลา กล้าหาญในการแสวงหาสัจจะ
กล้าหาญในการแสวงหาคำตอบ ที่จะนำสังคมไทย
ไปสู่ความสงบสันติและรุ่งเรือง

·         3 ปีนับแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
คน 6 ตุลา ได้เผชิญหน้ากับอำนาจเผด็จการในเมือง
สิ่งที่ไม่ชอบมาพากลทั้งหลาย
ที่ครอบงำสังคมไทยอยู่ในเวลานั้น
คน 6 ตุลา ได้เข้าไปเปิดโปงอย่างเอาจริงเอาจัง
จนถึงขนาดเอาชีวิตเข้าแลก

·         4 ปี นับแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เมื่อชีวิตถูกผลักดันให้เข้าไปอยู่ในป่าเขา
ปณิธานและความกล้าหาญ
ต้องการหาคำตอบให้กับสังคมไทย
ยังคงเข้มแข็งและจริงจังไม่เสื่อมคลาย
จนเกิดการเผชิญหน้าและเปิดโปงเรื่องราวในป่า
สังคมไทยได้รับคำตอบชัดเจนว่า
วิถีทางในป่านั้น ไม่ใช่คำตอบของประเทศไทยอย่างแน่นอน

·         ปณิธานของคน 6 ตุลา อาจเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ประเทศชาติผ่านพ้นช่วงสงครามกลางเมืองมาได้
ขณะที่หลายประเทศในโลกยังคงเผชิญหน้าและสูญเสีย
เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ ที่ผ่านมา คน 6 ตุลา ได้พบหน้ากัน
กลางถนนราชดำเนินนั้น
เป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้ว่า คน 6 ตุลา เป็นคนกลุ่มหนึ่ง
ที่ยังคงเอาใจใส่ดูแลความเป็นไปทางการเมืองของประเทศ
อย่างไม่เสื่อมคลายตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา