รูปใหม่ ได้รับเมื่อ 20 ก.ย.2559 ที่ลานโพธิ์ก่อนหน้าเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519