ผู้สนับสนุน

    องค์การไดอาโกเนียประเทศไทย
เลชที่ 444/16 หมู่บ้านรีเจ้นท์ หมู่ 10 ซ.4 ต.สันทราย
อ.เมีอง จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : +66(0)53492895 โทรสาร.+66(0)53492896

2553-ปัจจุบัน

แตร์แรซอม ประเทศเยอรมนี
สำนักงานประสานงาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
127/4 ซอย เจริญผล 2 ถ.พหลโยธิน 11
แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2791663 or 02-2791664 โทรสาร 02-2794445

2542-ปัจจุบัน

UPS
16/1 ซอยสุขุมวิท 44/1
ถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 2728 9000 โทรสาร +66 2712 1818

2552-2553

มูลนิธิเอเชีย
อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 6
38 ถนนคอนเวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-233-1644 ถึง 7 โทรสาร 02–2377011

2551

องค์การแพลน ประเทศไทย
องค์การแพลนประเทศไทย ชั้น 20 โอเซียลทาวน์เวอร์ 2
75/35 สุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ. 10110
โทรศัพท์ 02-259-8284 ถึง 6

2550-2551

องค์การแอ็คชั่นเอคประเทศไทย
60/1 อาคารนริริน ตึก เอ ชั้น 2 ห้อง เอ201
พหลโยธินซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-279-6601 ถึง 2 โทรสาร 02-615 5100

2550-2551

Copyright © 2018. All rights reserved.